Correlates of Innovation in Knowledge Worker Teams

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12542
Title: Correlates of Innovation in Knowledge Worker Teams
Author: Pöyhönen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-09-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/12542
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kyvystä tuottaa innovaatioita on tullut yritysten tärkein menestystekijä. Tietotyöntekijät ovat avainasemassa kilpailuetua tuottavien uudistusten luomisessa. Tämä tutkimus käsitteli innovaation edellytyksiä tietotyöntekijöistä koostuvissa tiimeissä. Tavoitteena oli selvittää millä tavoin tietotyötiimien innovatiivisuus on yhteydessä tiimin sekakoosteisuuteen, tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön tiimin ulkopuolisten tahojen kanssa. Innovaatioista tietotyötiimeissä on olemassa varsin vähän aikaisempaa tutkimusta. Niinpä tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys pyrittiin rakentamaan monipuoliseksi, jotta se kattaisi mahdollisimman laajasti ne ryhmätasoiset tekijät jotka vaikuttavat tiimien kykyyn tuottaa innovaatioita. Tiimin innovatiivisuutta, tiimin sekakoosteisuutta, tiimin sisäistä vuorovaikutusta sekä ulkoisia yhteistyösuhteita kartoitettiin useasta näkökulmasta. Tiimin innovatiivisuutta tarkasteltiin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioiden että tiimin jäsenten näkemysten avulla. Tiimin sekakoosteisuus jaoteltiin kahteen luokkaan: sekakoosteisuuteen joka perustuu työhön liittyviin ominaisuuksiin, sekä sekakoosteisuuteen joka perustuu näkyviin ominaisuuksiin. Tiimin sisäistä vuorovaikutusta tarkasteltiin tiimin ilmapiirin ja tiimin sisäisen luottamuksen kautta. Yhteistyötä tiimin ulkopuolisten kanssa käsiteltiin sekä yhteistyösuhteiden määrän että niiden sisällön kannalta. Tutkimuksen otos koostui 20 tietotyötiimistä suomalaisessa telekommunikaatiokonsernissa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Aineisto analysoitiin pääasiassa tilastollisin menetelmin. Vastaukset avoimiin kysymyksiin luokiteltiin kvalitatiivisesti, jolloin tarkoituksena oli varmistaa tutkimuksessa kartoitettavien tekijöiden kattavuus ja ekologinen pätevyys. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus tietotyötiimien innovatiivisuuteen. Koska tutkimus oli ensimmäinen, jossa tutkittiin empiirisesti luottamuksen ja tiimin innovatiivisuuden välistä suhdetta, oli tutkimuksen tärkein yksittäinen tulos, että luottamus on yhteydessä korkeaan tiimin innovatiivisuuden asteeseen. Samoin tiimin ilmapiiri oli yhteydessä korkeaan innovatiivisuuteen. Näkyviin ominaisuuksiin perustuva erilaisuus liittyi matalaan innovatiivisuuteen. Oletuksia vastoin yhteistyö tiimin ulkopuolisten kanssa oli yhteydessä matalaan innovatiivisuuteen, paitsi silloin, kun yhteistyösuhteen sisältö liittyi yleiseen tiedonhankintaan ja ideoiden keräämiseen. Tiimin sisäiset prosessit olivat yhteydessä innovatiivisuuteen merkittävämmin kuin ulkopuoliset suhteet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): innovaatiot
tiimit
tietotyö
luottamus
tiimityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record