Ennakko-ostoalennusten vaikutus lentoliikenteen tuottoihin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12556
Title: Ennakko-ostoalennusten vaikutus lentoliikenteen tuottoihin
Author: Ellonen, Jarkko
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-04-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12556
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on ennakko-ostoalennukset lentoliikenteessä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ennakko-ostoalennukset ja niiden ajoitus vaikutttavat lentoliikenteen myyntiin. Tutkimus on jaettu viiteen lukuun, joista ensimmäinen on johdanto. Toisessa luvussa esitellään ennakko-ostoalennusten teoreettinen viitekehys: ennakko-ostoalennukset ovat lentoliikenteessä erään tyypin toisen asteen hintadiskriminointia, missä lentoyhtiöt myyvät ominaisuuksiltaan huononnettua tuotetta alennettuun hintaan alemman maksuhalukkuuden omaavalle asiakassegmentille. Keskeiset viitteet tässä luvussa ovat Dana (1998), Reece ja Sobel (2000) sekä Feng ja Gallego (1995). Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimusaineisto ja tutkimusmetodit. Tutkimusaineistona on lentoyhtiön ennkko-osto- ja myyntietoja kahdelta vuodelta. Neljännessä luvussa suoritetaan tutkimusaineiston analysointi lineaarisella regressioanalyysilla. Viidennessä luvussa esitellään päätelmät. Tutkimuksessa havaittiin, että ennakko-ostoalennuksella myydyt lentoliput selittävät merkittävästi lentoyhtiön myyntiä. Riippuvuuden suunta riippuu kuitenkin havaintohetken kokonaismyynnistä: kysynnän ollessa alhainen ennakko-ostoalennuksella myydyt liput vähentävät yrityksen myyntiä, kun taas kysynnän ollessa suuri ennakko-ostoalennuksella myydyt liput lisäävät myyntiä
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hintadiskriminaatio
ennakko-ostoalennus
lentoliikenne
regressioanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record