Yritystoimintaa yli rajojen - Etelä-Suomen rannikkoseudun lnterreg II A -ohjelma alueellistumisen edistäjänä pk-yritystoiminnassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Pöyhönen, Eveliina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:57:35Z
dc.date.available 2009-09-08T09:57:35Z
dc.date.issued 2001-05-22 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12568
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Alueellistumisesta on puhuttu paljon viime aikojen eurooppalaisessa politiikantutkimuksessa. Alueiden merkityksen kasvu vahvistui 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin alueiden asema tunnustettiin sekä Yhtenäisyysasiakirjan että Maastrichtin sopimuksen yhteydessä. Huomattavin tapahtuma oli Alueiden komitean perustaminen, mikä institutionalisoi alueiden aseman Euroopan unionissa. Alueellistumisella voidaan tarkoittaa useampaa eri asiaa: ensinnäkin sillä voidaan viitata kansallisvaltioiden pyrkimyksiin hajauttaa hallintoaan alaspäin ja luoda uusia, hallinnollisia alueita. Tämä kehityssuunta on ollut vallitseva useimpien Euroopan unionin jäsenmaiden hallinnonuudistuksissa. Toiseksi alueellistumisella voidaan tarkoittaa nk. uusalueellistumista, jossa alueet alueet nousevat objektin asemasta subjektin asemaan ja ottavat haltuunsa sellaisia toimintoja, jotka ennen kuuluivat valtioiden tehtäväkenttään. Kansainvälinen yhteistyö on yksi tällainen toimintamuoto, jossa alueet ovat aktivoituneet. Keski- ja Etelä-Euroopassa sijaitsevat "Neljä moottoria" ja "Banaani" ovat hyviä esimerkkejä täman tapaisesta yheistyöstä, jota kuvaa yhteinen identiteetti ja yhteiset intressit. Itämeren aluetta on yleisesti pidetty luonnollisena ympäristönä alueellistumiskehitykselle. Itämeren alueen valtiot, etenkin Suomi, ovatkin pyrkineet korostmaan tätä "Pohjoista ulottuvuutta" Euroopan mittakaavassa. Tavoitteena on rakentaa alue, joka vetää vertoja keskisen Euroopan kasvukeskuksille. EU tukee alueellistumista niin rajojensa sisä- kuin ulkopuolellakin. EU:ssa alueet nähdään yleensä liittolaisilla matkalla kohti federalistisempaa Eurooppaa. Alueellistuminen on myös keino edistää rajattoman Euroopan toteutumista ja yhtenäismarkkinoiden toimivuutta. Rajojen haittavaikutusten eliminoiminen on ollut tärkeä osa unionin pyrkimyksiä muodostaa yhtenäinen talousalue. Yksi EU:n välineistä tässä oli yhteisöaloiteohjelma lnterreg II. Sen tarkoituksena oli vähentää rajojen haittoja edistämällä yhteistoimintaa rajan ylitse. Ohjelma suuntautui sekä unionin sisä- että ulkorajoille. Suomen liityttyä Euroopan unioniin se pääsi osalliseksi unionin alueellisen kehittämisen tukimuodoista. lnterreg II -ohjelma näytti sopivan Suomelle unionin ulkorajamaana erittäin hyvin ja ohjelma-aluieita muodostettiinkin viisi. Yksi näistä alueista oli Etelä-Suomen rannikkoseutu, jonka rajat ylittävä yhteistyö kohdistui Baltian maihin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan ohjelman yhtä toimintalinjaa, yritystoimintaa. Nykyajan globalisoituneessa maailmantaloudessa alueet ovat yhä riippuvaisempia omaehtoisesta toiminnasta ja alueen vahvuuksien tehokkaasta hyödyntämisestä. Yritystoiminnan vilkkaus ja innovatiivisuus on oleellinen osa alueiden mahdollisuuksia kilpailla maailmanmarkkinoilla. Myös Interreg-ohjelmassa on kiinnitetty tähän huomiota myöntämällä tukea pienten ja keskisuurten yritysten rajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda hankkeita ja verkostoja, jotka hvödvntävät Etelä-Suomen rannikkoseudun elinkeinoelämää. en
dc.language.iso fi en
dc.subject alueellistuminen en
dc.subject alueet en
dc.subject Baltian maat en
dc.subject Itämeri en
dc.subject yhteisöaloitteet en
dc.subject lnterreg en
dc.title Yritystoimintaa yli rajojen - Etelä-Suomen rannikkoseudun lnterreg II A -ohjelma alueellistumisen edistäjänä pk-yritystoiminnassa en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record