AIDS, lääketeollisuus ja Etelä-Afrikka: Analyysi monikansallisten lääkeyhtiöiden ja Etelä-Afrikan välisestä kiistatilanteesta AIDS-ongelman ratkaisemisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12573
Title: AIDS, lääketeollisuus ja Etelä-Afrikka: Analyysi monikansallisten lääkeyhtiöiden ja Etelä-Afrikan välisestä kiistatilanteesta AIDS-ongelman ratkaisemisessa
Author: Lindgren-Äimänen, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12573
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen lähtökohtana on monikansallisten lääkeyhtiöiden ja Etelä-Afrikan hallituksen välille syntynyt kiista HIV / AIDS-lääkkeiden hinnoista. Viiden suuren tutkimuspainotteisen lääkeyhtiön hinnanalennustarjous ja tarjoukset maksuttomista HIV-lääke-eristä ovat puhuttaneet Etelä-Afrikan Durbanissa heinäkuussa 2000 pidetyssä 13. Kansainvälisessä AIDS-konferenssissa. Yhtä lailla konferenssissa on ollut esillä Afrikan vaikeutunut AIDS-epidemian tilanne. Tutkimuksessa haetaan vastausta kysymyksiin, vaikuttavatko monikansallisten lääkeyhtiöiden ja afrikkalaisen valtion väliset suhteet kansainvälisessä järjestelmässä, ja erityisesti globaaleilla markkinoilla, AIDS-epidemian haltuunottoon ja taltuttamiseen – ja millä tavalla? Millaisia rajoituksia valtiot ovat asettaneet monikansallisten yhtiöiden toimille tai onko valtioilla keinoja säädellä yhtiöiden toimintaa? Voidaanko edelleen perustellusti väittää, että monikansalliset yhtiöt olisivat irronneet valtion ohjauksesta? Tutkimuksessa ongelmaa lähestytään monikansallisen yhtiön toimijuuden kautta tarkastelemalla monikansallisten yhtiöiden ja valtion välistä suhdetta globalisaation muovaamassa kansainvälisessä järjestelmässä. Tarkastelussa huomioidaan lääketeollisuuden erityispiirteet sekä tavanomaista säädellympänä että valvotumpana toimialana. AIDS-epidemiaa tarkastellaan niin sanotun laajan turvallisuuden käsitteen ja erityisesti sen yhteiskunnallisen, yhteisöllisen ja poliittisen turvallisuuden ulottuvuuden turvallisuusuhkana. Käsitteiden sisältö konkretisoituu Etelä-Afrikan AIDS-epidemian käsittelyn yhteydessä. Tutkimusraportin alkuosa painottuu tutkimuskohteen rajaamiseen määrittelemällä viitekehyksen; uusliberalismin, sekä käsitteet monikansallinen yhtiö ja taloudellinen globalisaatio. Lääketeollisuutta ja lääkeyhtiöiden isäntämaata, Etelä-Afrikkaa, ja sen AIDS-tilannetta käsittelevien lukujen jälkeen siirrytään kuvaamaan toimijoiden välille syntynyttä kiistaa. Tapahtumien konstruoimisessa on hyödynnetty pääosin internetistä saatua uutisaineistoa, johon on sen sekundääriluonteen vuoksi suhtauduttu analyysissä tavanomaista huolellisemmin ja kriittisemmin. Tutkimuksessa havaittiin, että monikansallisten yhtiöiden ja valtion väliseen suhteeseen vaikuttavat syvällisesti yhtiön isäntävaltion sisäpoliittinen tilanne ja toisaalta yhtiön kotimaan sisä- ja ulkopoliittiset tavoitteet. Toimijoiden suhdetta kiistatilanteessa ei voi tarkastella pelkästään teknisenä tapahtumana, sillä suhteeseen vaikuttavat myös muut kansainvälisen järjestelmän toimijat; kansainväliset valtiolliset ja ei-valtiolliset järjestöt, kilpailijat ja yksittäiset kansalaiset. Väite monikansallisten yhtiöiden irtoamisesta valtioiden kontrollista on tämän analyysin mukaan perusteeton, vaikka voidaankin todeta yhtiöiden kehittyneen selkeästi itsenäisiksi ja päämäärätietoisiksi toimijoiksi. Etelä-Afrikan vaikeutuneeseen AIDS-epidemiatilanteeseen vaikuttaa ensisijaisesti maan hallitus, joka ei edelleenkään argumentoi AIDS:sista turvallisuusuhkana. Sen sijaan hallitus käyttää AIDS-epidemiaa välineenä maansa taloudellisen aseman parantamiseen kohdistamalla kansainvälisen huomion terveydenhuoltonsa infrastruktuurin kehittymättömyyteen ja vetoamalla velkojensa anteeksiantoon yhdessä muiden eteläisen Afrikan maiden kanssa. Kieltäytymällä edellä mainittuihin seikkoihin vedoten maksuttomistakin lääke-eristä Etelä-Afrikan hallitus osoittaa pyrkivänsä välttämään taloudellista riippuvuutta monikansallisista yhtiöistä ja niiden kotimaista. Siten havaittiin, että AIDS-epidemia ja sen ratkaiseminen on Afrikassa muotoutumassa Pohjoisen ja Etelän väliseksi kiistakysymykseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: AIDS - sosiaaliset ongelmat - Etelä-Afrikka
hinnat - lääkkeet - HIV-tartunta
globalisaatio - vaikutukset - kehitysmaat
monikansalliset yhtiöt - lääketeollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record