75 suomen- ja ruotsinkielistä tarinaa arkielämän tunne-episodeista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12582
Title: 75 suomen- ja ruotsinkielistä tarinaa arkielämän tunne-episodeista
Author: Lehtonen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-09-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/12582
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomen- ja ruotsinkielisten miesten ja naisten kertomia tarinoita arkielämän tunne-episodeista. Tutkimuksen kohteena oli 24:n haastateltavan kertomat tarinat suuttumuksesta, pettymyksestä, myötätunnosta, huojentuneisuudesta, voitonriemusta ja ylpeydestä sekä ilosta ja onnesta. Tutkimuksen taustalla oli Crawfordin ym. (1992) kehittämä konstruktionistinen tunneteoria, jossa on tarkasteltu ihmisten välistä intersubjektiivisuutta ja kulttuurista arkitietämystä arkielämän tunne-episodeissa. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen kannalta keskeisiä olivat teoksen Crawford, J. ym. (1992) Emotion and gender. Constructing meaning from memory lisäksi teokset Lutz, C. A. (1988) Unnatural emotions. Everyday sentiments on a Micronesian atoll & their challenge to Western theory sekä Lupton, D. (1998) The emotional self. A sociocultural exploration. Laadullisen haastatteluaineiston analyysiin käytettiin tarinallista lähestymistapaa. Tutkielmassa tarkasteltiin eri tunteista kertovien tarinoiden eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä sitä, miten intersubjektiivisuus ilmeni eri tunteiden tarinoissa. Suuttumustarinoita jäsensi esimerkiksi se, oliko suuttumus muiden tunnistamaa ja vahvistamaa, pettymystarinoita intersubjektiviteettimurtumat ja myötätuntotarinoita roolinotto. Huojentuneisuudesta kertovissa tarinoissa selviydyttiin jostakin, josta kulttuurisen arkitietämyksen mukaisesti pitäisikin selviytyä. Ylpeydestä ja voitonriemusta kertovissa tarinoissa onnistuttiin jossakin arkitietämyksessä haasteelliseksi määritellyssä. Ilon, riemun ja onnellisuuden tarinoille olivat ominaisia intersubjektiivinen tunnustus ja vastavuoroisuus. Tarinallisen lähestymistavan osalta tutkielman tärkeimpiä lähteitä olivat Hänninen, V. (2000) Sisäinen tarina, elämä ja muutos, Wood, L. A. (1986) Loneliness, Sarbin, T. R. (1998) The poetic construction of reality and other explanatory categories sekä Apo, S. (1990) Kertomusten sisällön analyysi. Tutkielmassa tarkasteltiin myös millaisia eroja miesten ja naisten sekä suomen- ja ruotsinkielisten tarinoissa esiintyi. Esimerkiksi ruotsinkielisissä myötätuntotarinoissa korostui toisista välittämisen arvo, ja suomenkielisissä myötätuntotarinoissa yhteisöllisen sorron vastustamisen teema. Ruotsinkielisissä myönteisten tunteiden tarinoissa tuotiin myös korostetulla ja monipuolisella tavalla esille intersubjektiivisen tunnustuksen sekä yhteisöllisen viihtymisen merkitys, mutta suomenkielisissä tarinoissa tätä piirrettä ei ollut. Suomen- ja ruotsinkielisiä vertailevan tutkimuksen osalta tärkeimpiä lähteitä olivat Markku T. Hyypän tutkimukset (etenkin Hyyppä, M. T. & Mäki, J. (1997) Pohjanlahden rannikon suomenruotsalaiset säilyvät työkykyisinä ja Hyyppä, M. T. & Mäki, J. (2000) Edistääkö sosiaalinen pääoma terveyttä) sekä Keurulainen, M. (1998) Elämää perheinä 1990-luvun Suomessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tunteet - arkielämä - kerronta
vuorovaikutus - tarinat
narratiivisuus - intersubjektiivisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record