75 suomen- ja ruotsinkielistä tarinaa arkielämän tunne-episodeista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Lehtonen, Sonja
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:57:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:57:48Z
dc.date.issued 2000-09-06 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12582
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomen- ja ruotsinkielisten miesten ja naisten kertomia tarinoita arkielämän tunne-episodeista. Tutkimuksen kohteena oli 24:n haastateltavan kertomat tarinat suuttumuksesta, pettymyksestä, myötätunnosta, huojentuneisuudesta, voitonriemusta ja ylpeydestä sekä ilosta ja onnesta. Tutkimuksen taustalla oli Crawfordin ym. (1992) kehittämä konstruktionistinen tunneteoria, jossa on tarkasteltu ihmisten välistä intersubjektiivisuutta ja kulttuurista arkitietämystä arkielämän tunne-episodeissa. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen kannalta keskeisiä olivat teoksen Crawford, J. ym. (1992) Emotion and gender. Constructing meaning from memory lisäksi teokset Lutz, C. A. (1988) Unnatural emotions. Everyday sentiments on a Micronesian atoll & their challenge to Western theory sekä Lupton, D. (1998) The emotional self. A sociocultural exploration. Laadullisen haastatteluaineiston analyysiin käytettiin tarinallista lähestymistapaa. Tutkielmassa tarkasteltiin eri tunteista kertovien tarinoiden eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä sitä, miten intersubjektiivisuus ilmeni eri tunteiden tarinoissa. Suuttumustarinoita jäsensi esimerkiksi se, oliko suuttumus muiden tunnistamaa ja vahvistamaa, pettymystarinoita intersubjektiviteettimurtumat ja myötätuntotarinoita roolinotto. Huojentuneisuudesta kertovissa tarinoissa selviydyttiin jostakin, josta kulttuurisen arkitietämyksen mukaisesti pitäisikin selviytyä. Ylpeydestä ja voitonriemusta kertovissa tarinoissa onnistuttiin jossakin arkitietämyksessä haasteelliseksi määritellyssä. Ilon, riemun ja onnellisuuden tarinoille olivat ominaisia intersubjektiivinen tunnustus ja vastavuoroisuus. Tarinallisen lähestymistavan osalta tutkielman tärkeimpiä lähteitä olivat Hänninen, V. (2000) Sisäinen tarina, elämä ja muutos, Wood, L. A. (1986) Loneliness, Sarbin, T. R. (1998) The poetic construction of reality and other explanatory categories sekä Apo, S. (1990) Kertomusten sisällön analyysi. Tutkielmassa tarkasteltiin myös millaisia eroja miesten ja naisten sekä suomen- ja ruotsinkielisten tarinoissa esiintyi. Esimerkiksi ruotsinkielisissä myötätuntotarinoissa korostui toisista välittämisen arvo, ja suomenkielisissä myötätuntotarinoissa yhteisöllisen sorron vastustamisen teema. Ruotsinkielisissä myönteisten tunteiden tarinoissa tuotiin myös korostetulla ja monipuolisella tavalla esille intersubjektiivisen tunnustuksen sekä yhteisöllisen viihtymisen merkitys, mutta suomenkielisissä tarinoissa tätä piirrettä ei ollut. Suomen- ja ruotsinkielisiä vertailevan tutkimuksen osalta tärkeimpiä lähteitä olivat Markku T. Hyypän tutkimukset (etenkin Hyyppä, M. T. & Mäki, J. (1997) Pohjanlahden rannikon suomenruotsalaiset säilyvät työkykyisinä ja Hyyppä, M. T. & Mäki, J. (2000) Edistääkö sosiaalinen pääoma terveyttä) sekä Keurulainen, M. (1998) Elämää perheinä 1990-luvun Suomessa. en
dc.language.iso fi en
dc.subject tunteet - arkielämä - kerronta en
dc.subject vuorovaikutus - tarinat en
dc.subject narratiivisuus - intersubjektiivisuus en
dc.title 75 suomen- ja ruotsinkielistä tarinaa arkielämän tunne-episodeista en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record