Rörligheten hos europeisk arbetskraft: en studie om de ekonomiska orsakernas påverkan på migration

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12586
Title: Rörligheten hos europeisk arbetskraft: en studie om de ekonomiska orsakernas påverkan på migration
Author: Pulkkinen, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-03-01
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12586
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avhandlingen undersöker ekonomiska orsakernas påverkan på arbetskraftens migration. Denna undersökning görs med push- och pull-teorin som bas. I push- och pull-teorin betonas de ekonomiska faktorernas inverkan på internationell migration. Skillnader i ländernas ekonomi såsom sysselsättning, arbetslöshet, inkomstnivå, skattenivå och prisnivå styr de internationella migrationsrörelserna enligt push- och pull-teorin. I avhandlingen har använts dessa indikatorer för att klassificera unionsländerna i antigen attraherande (pull) eller frånstötende (push) länder för en migrant. Samtidigt undersöks om slopandet av gränsformaliteter inom unionens gränser har inverkat på rörligheten. Arbetskraftens rörlighet har undersökts under två tidsperioden, år 1986-1997 och 1965-1999. I granskningen för perioden 1986-1997 klassificerades unionsländerna i push, pull eller neutrala länder och undersöktes i vilken mån de reella flyttrörelserna korrelerar denna klassificering. I granskingen för perioden 1965-1999 undersöktes i vilken utsträckning migrationsrörelserna har återspeglat de ekonomiska skillnaderna mellan europeiska unionens medlemsländer. Enligt push- och pull-teorin borde de ekonomiska skillnadernas tillväxt mellan medlemsländerna intensifiera migrationsrörelser. Unionen har blivit ett gränslöst område tack vare gemenskapslagarna som tillger unionsmedborgarna möjligheten att inresa till ett annat medlemsland, att bosätta sig där och att utnyttja i stort sätt samma sociala rättigheter som landets egna medborgare har. Granskningen för perioden 1986-1997 visade att de länder som klassificerats som push-länder hade i huvudsak låg nettomigration och låg andel av utländsk arbetskraft. På samma sätt hade pull-länderna enligt de ekonomiska indikatorerna hög nettomigration och stor andel utländsk arbetskraft. Enligt granskningen för perioden 1965-1999 har rörligheten tydligt följt samma trend som utvecklingen av de ekonomiska skillnaderna mellan de europeiska länderna. En positiv korrelation är särskilde tydlig mellan nettomigration och skillnaderna i BNP per invånare samt mellan nettomigration och skillnaderna i tillväxten av BNP. Ökade migrationsrörelser kan därmed i stor utsträckning förklaras med ökade skillnader i ländernas ekonomi. Fastän rörligheten har ökat efter att fria rörligheten för arbetskraften förverkligades år 1992 har även de ekonomiska skillnaderna mellan länderna varit stora. På grund av detta är det svårt att skilja åt politikåtgärdernas entydiga påverkan på migration. Statistiken för rörligheten som använts i avhandlingen kommer från Eurostat och OECD. De ekonomiska indikatorernas värden baserar sig däremot på statistiken från OECD.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
työvoimapolitiikka
taloudellinen kehitys
vaikutukset
siirtolaisuus
työvoiman liikkuvuus
EU-maat
Europeiska unionen
arbetskraftspolitik
arbetskraftens rörlighet
migration
EU-länder
ekonomis utveckling
effekter
push- och pull-teorin


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record