Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Hentinen, Heli
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:57:59Z
dc.date.available 2009-09-08T09:57:59Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12595
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään aktivointisuunnitelman vaikuttavuutta työttömän asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä ovat asiakkaiden elämäntilanteet ensimmäistä aktivointisuunnitelmaa laadittaessa, kokemukset aktivointisuunnitelmasta, muutokset elämässä, hyödyt aktivointisuunnitelmasta, mielipiteet kuntouttavasta työtoiminnasta ja asiakkaiden kokemukset aktivointiyhteistyöstä sekä kehittämisehdotuksia toiminnalle. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, millaista vaikutusta aktivointisuunnitelmalla ja kuntouttavalla työtoiminnalla oli ollut aktivointiehdon piirissä oleville työttömille. Aktivointiyhteistyön, mikä perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, asiakasvaikuttavuus kiinnosti minua. Tutkimusaineistona minulla oli seitsemän aktivointihaastatellun henkilön haastattelumateriaali. Tutkimushaastattelut analysoin niin kutsuttua Framework-analyysiä hyväksi käyttäen. Tutkielmani viitekehyksenä ovat työelämän murroksen tutkimukset ja elämänorientaation tutkimukset. Muutaman haastatellun mielestä aktivointisuunnitelma auttoi työnhaussa ja he ovat saaneet määräaikaista työtä. Lähes puolet näkivät aktivointisuunnitelman hyödyn siinä, että he pääsivät kuntouttavaan työtoimintaan mukaan. Eräälle haastatellulle avautui tätä kautta myös terapiakäynnit mielenterveystoimistossa ja hän jatkoi käyntejään päihdetyöntekijän vastaanotolla. Erään haastatellun mielestä aktivointisuunnitelmasta ei sinällään ollut mitään hyötyä hänelle, vaan hän koki, että hän oli itse ollut aktiivinen ja saanut erilaisia sijoituspaikkoja ja, että aktivointisuunnitelman toteutus on vielä kesken. Haastatellut, jotka olivat saaneet aktivointisuunnitelman laadinnan jälkeen työpaikat, kokivat että aktivointisuunnitelmilla oli ollut vaikuttavuutta heille, samoin haastatelluille, jotka olivat jatkaneet kuntouttavassa työtoiminnassa. Haastatellut, joilla aktivointisuunnitelmissa oli tavoitteina saada vakituisemmat työpaikat, eivätkä he olleet vielä vuosienkaan odottelun jälkeen päässeet tähän tavoitteeseen, kokivat ettei aktivointisuunnitelmilla ollut heille vaikuttavuutta. He eivät kokeneet tehtyjä lyhyempiä tai pidempiä polkuja, joilla tarkoitan muun muassa työelämävalmennuksia ja kuntouttavan työtoiminnan sijoituksia, itselleen sellaisina asioina, että he olisivat nähneet aktivointisuunnitelmasta olleen heille heidän elämässään vaikuttavuutta. Kokemuksinaan kuntouttavasta työtoiminnasta lähes kaikki ilmaisivat, että siitä oli heille hyötyä. Hyötyinä he näkivät sen, että päiville tulee aktiviteettia, työ on terapiaa, työ rytmittää päivää ja pitää mielenterveyttä tasapainossa. Eräs ei ollut vielä valmis tekemään kahdeksan tunnin työpäivää, eräät pysyivät raittiina, eräiden mielestä työyhteisö oli kannustava ja muutamat haastatellut pitivät hyvänä asiana sitä, että saa enemmän rahaa. Erään haastatellun mielestä kuntouttava työtoiminta oli samanlaista työn tekemistä kuin muutkin työt. Haastateltujen vastauksista ei varsinainen kuntoutusaspekti tule esille kuin yhden haastatellun kohdalla. Muiden kohdalla pelkästään työ sinällään on nähtävä kuntouttavana. Palvelun hyöty on lyhyemmän ajan tunnekokemus. Vaikuttavuutta puolestaan tulee tarkastella pidemmällä aikaperspektiivillä. Saadusta palvelusta voi olla jotain hyötyä, muttei kuitenkaan pidemmällä aikavälillä vaikuttavuutta, kuten eräiden näidenkin haastateltujen kohdalla asia oli. en
dc.language.iso fi
dc.subject työelämä fi
dc.subject syrjäytyminen fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työttömät - aktivointi fi
dc.title Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record