A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12599
Title: A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government
Author: Granholm, Kaj
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-06-17
URI: http://hdl.handle.net/10138/12599
Thesis level: master's thesis
Abstract: Viimeaikaiset ehdotukset muuttaa Euroopan komissio Euroopan unionin hallitukseksi ovat kohdanneet monenlaisia reaktioita. Laajalle osalle tutkimuksesta on yhteistä se, että tämän suuntaiset ehdotukset on kumottu vedoten yhtenäisen kansan kehittymättömyyteen, mikä estäisi hallituksen oikeutuksen. Tämä tutkimus ei pyri kiistämään aikaisempia väitteitä, vaan vain erottamaan hallituksen problematiikan laajemmasta kokonaisuudesta. Tutkimuksen aiheena on tulkita parlamentaarisen vastuunalaisuuden luonnetta Euroopan komissiossa. Tutkimus pyrkii ensiksi arvioimaan, miltä osin komission poliittinen vastuunalaisuus Euroopan parlamentille vastaa parlamentarismin periaatteita. Toiseksi, se hyödyntää vertailukohtana Kanadan hallituksen tilannetta ja asemaa liittovaltion toimeenpanevana elimenä. Vastuunalaisuuden katsotaan tässä tarkoittavan alttiutta parlamentaarisille kontrollimekanismeille. Tutkimuksen menetelmät ja olettamukset nojaavat institutionalistisen teorian atomistiseen lähestymistapaan sekä vertailevaan politiikan tutkimukseen. Tutkimus on normatiivinen, koska teoreettisena viitekehyksenä toimii parlamentarismin periaatteet. Vertailevan politiikan menetelmät tuodaan mukaan tutkimuksen varsinaisessa analyysissä rinnastettaessa Euroopan komission ja Kanadan hallituksen asema asianomaisiin edustuslaitoksiin nähden. Vertailevan tutkimuksen mahdollistamiseksi tutkimus tekee tiettyjä olettamuksia Euroopan unionin federalistisista olemuksista aikaisempien tutkimuksien perusteella sekä rinnastaa komission enemmistöhallitukseen. Teoreettisen viitekehyksen avulla esiin nostetut tulkinnat komission poliittisesta vastuunalaisuudesta rinnastetaan Kanada hallituksen asemasta tehtyihin tulkintoihin. Näin pyritään selvittämään, miten paljon paremmin hallituksen poliittisen vastuunalaisuuden voidaan olettaa toteutuvan täysin demokraattisessa federaatiossa. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että enemmistöhallituksen perinteen omaavassa federaatiossa parlamentaarinen vastuullisuus toteutuu heikommin. Tämä vahvisti tietyt aikaisemmat väitteet. Kuitenkin, myös parlamentaariset periaatteet keskenään toimivat osin toisiaan vastaan johtuen vastakkaisista voimista, joilla toisaalta pyritään mahdollistamaan parlamentin harjoittama kontrolli ja toisaalta takaamaan hallituksen työrauha. Näin ollen komission vastuullisuuden toteutuminen tietyiltä osin ei ole ratkaisevasti heikompi kuin esimerkkitapauksessa. Toisaalta tutkimuksen mahdollisuudet analysoida kaikkia vaikuttavia seikkoja oli puutteellinen, mistä johtuen kysymyksiä jäi avoimiksi lähinnä Euroopan parlamentin osalta.This study derives its motive from the recent proposals to transform the European Commission into the formal government of the European Union. It assumes political accountability to the parliament the executive to be a central element of any government, and therefore goes on to assess the degree to which the Commission is currently politically accountable to the European Parliament. Political accountability is regarded as susceptibility to parliamentary control mechanisms on the basis of political, rather than legal or financial matters. The study follows the atomistic approach to the institutionalist logic and a comparative method of political science, as it relates the Commission situation to that of the federal government of Canada. Comparativeness necessitates certain presumptions, which will be built on the nature of federalism in the EU, and consequently to the notion, that the European Commission can be regarded as a majority government. The central findings, on the one hand confirm previous arguments about the difficulty to fully realize parliamentary accountability in a federal setting. On the other hand, they add to the discussion an argument, by which certain parliamentarian principles also hinder the functioning of political accountability as they appear to outweight one another. Overall, however, albeit some outlying questions, this study finds that political accountability in Canada, a full parliamentary democracy, and the political accountability of the European Commission share certain common deficiencies.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
Euroopan komissio
parlamentarismi
vastuullisuus
kanada
parliamentary
European Union
European Commission
political accountability
Canada


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.96Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record