"Täytyykö meidän kopioida kaikki lännestä tuleva roska?" - DDR:n valtionjohto, itäsaksalaisnuoriso ja läntinen nuorisokulttuuri 1961-1965

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12611
Title: "Täytyykö meidän kopioida kaikki lännestä tuleva roska?" - DDR:n valtionjohto, itäsaksalaisnuoriso ja läntinen nuorisokulttuuri 1961-1965
Author: Konsti, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2003-12-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/12611
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa käsitellään 1960-luvun alun läntisen nuorisokulttuurin vaikutuksia DDR:ssä vuosina 1961-1965 harjoitettuun nuorisopolitiikkaan. Lähtökohdaksi on otettu aiemmissa aihetta tarkastelevissa tutkimuksissa esitetty johtopäätös, jonka mukaan läntinen nuorisokulttuuri vaikutti merkittävästi itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotapoihin ja oli ristiriidassa DDR:n valtapuolue SED:n ideologian kanssa. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millä tavoin läntinen nuorisokulttuurin vaikutukset olivat ristiriidassa DDR:n valtionjohdon asettamien nuorisopoliittisten tavoitteiden kanssa, miten läntisen nuorisokulttuurin vaikutukset heijastuivat DDR:ssä harjoitettuun nuorisopolitiikkaan ja miten itäsaksalaiset nuoret tähän suhtautuivat. Ensin mainitun kysymyksen selvittämiseksi tarkastellaan DDR:n valtionjohdon asettamia nuorisopoliittisia tavoitteita ja itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotapoja, ja toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastauksia haetaan tarkastelemalla DDR:ssä harjoitetun nuorisopolitiikan käytännön ilmentymiä ja itäsaksalaisten nuorten suhtautumista niihin. Nuorisopoliittisten tavoitteiden osalta tarkastellaan SED:n sosialistisen persoonallisuuden normistoa, jossa määriteltiin sekä nuoria että muitakin kansalaisia koskevat työ- ja vapaa-aikaa säädelleet käyttäytymismallit ja tavoitteet. Käytännössä itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotavat poikkesivat merkittävästi sosialistisen persoonallisuuden normistosta, sillä valtaosa itäsaksalaisista nuorista vietti vapaa-aikansa läntiselle nuorisokulttuurille tunnusomaisten harrastusten parissa. 1960-luvun alussa DDR:n valtionjohto pyrki edistämään nuorisopoliittisten tavoitteiden toteutumista aiempaa maltillisemman nuorisopoliittisen linjan avulla; linjan merkittävimpiä käytännön ilmentymiä olivat vuonna 1964 järjestetty nuorisofestivaali ja samana vuonna käynnistynyt nuorisolle suunnattu radio-ohjelma sekä vuonna 1965 järjestetty kitarakilpailu. Itäsaksalaiset nuoret tervehtivät innostuneesti uutta nuorisopoliittista linjaa, koska kokivat vapaa-ajanviettoa koskeneiden mieltymystensä tulleen huomioiduiksi ja hyväksytyiksi. DDR:n valtionjohto luopui maltillisesta nuorisopoliittisesta linjasta vuonna 1965, koska ei saavuttanut sen avulla toivomiaan tuloksia. Käytännössä tämä johtui siitä, että DDR:n valtionjohdon asettamat nuorisopoliittiset tavoitteet sosialistisen persoonallisuuden normistoineen olivat vailla todellisuuspohjaa ja yhtä mahdottomaksi osoittautui myös niiden toteuttaminen: DDR ei ollut ulkopuolisilta vaikutteilta suojassa ollut tyhjiö, jossa nuoriso, nuorisojärjestö FDJ tai edes SED itse olisivat kuuliaisesti toteuttaneet DDR:n valtionjohdon asettamia tavoitteita. Keskeisimpinä lähteinä on käytetty saksalaisten tutkijoiden tutkimuksia, jotka käsittelevät 1960-luvun alun läntisen nuorisokulttuurin vaikutuksia DDR:ssä, DDR:n nuorisopolitiikkaa ja sen käytännön ilmentymiä sekä itäsaksalaisten nuorten suhtautumista kolmeen edellä mainittuun tekijään. Lähdeaineiston toisen osan muodostaa SED:n julkaisema aineisto, jota on käytetty lähinnä selvittämään SED:n nuorisopoliittisia tavoitteita. Valtaosaa tutkielmassa käytetystä lähdeaineistosta säilytetään SAPMO-BArchissa (Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv) Berliinissä, Saksassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nuoret
nuorten asema
nuorisopolitiikka
vapaa-aika - ajankäyttö
populäärikulttuuri
itäsaksalaiset - nuoret - harrastukset
Saksa - Saksan demokraattinen tasavalta - 1960-luku
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record