Vaalikuvauksellisuus ja äänten pyytäminen. Sosiosemioottinen löytöretki suomalaisen vaalimainonnan merkityksiin kansanedustajavaaleissa 1998

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Taulo, Timo
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:58:19Z
dc.date.available 2009-09-08T09:58:19Z
dc.date.issued 2000-11-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12617
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Semiootikko ja kirjallisuudentutkija Roland Barthes käsittelee esseessään Vaalikuvauksellisuus, miten kansanedustajaehdokkaat esiintyvät vaalimainoksissaan ja -kuvissaan. Tutkielmassa syväluetaan Barthesin teksti, ja johdetaan siitä neljä vaalikuvauksellisuuden hypoteesia: käännyttäminen, samaistaminen, politiikan haihduttaminen sekä ideologian haltuunottaminen. Tutkielman aineistona on kolmen Hämeen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaan vaalikampanjamateriaalia vuodelta 1998. Aineisto koostuu sanomalehti-ilmoituksista, radio- ja TV-mainoksista sekä graafisista tunnuksista. Aineistoa tulkitaan kvalitatiivisesti diskurssianalyysin keinoin ja testataan vaalikuvauksellisuuden hypoteeseja. Tutkielman viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja saussurelainen semiotiikka. Teoreettisena pohjana toimivat Barthesin semiologian (Mytologioita, 1970) sekä Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (Semioottisen sosiologian näkökulmia, 1997) hahmotteleman semioottisen sosiologian mallit. Erityisesti tarkastellaan modaliteettien osuutta aineistossa. Ehdokkaat pyrkivät vaaliviestinnässään samaistamaan ja käännyttämään äänestäjiä osoittamalla viestejä valituille ryhmille. He laativat kampanjaan visuaalisen ohjelman, jonka avulla ehdokkaan valitsema mielikuva tuodaan julki. Politiikan haihduttaminen näyttäytyy poliittisten tunnusten vähäisyytenä. Teksteissä vältellään puoluepoliittisuutta ja puhutaan arjen kieltä, “elämänpolitiikkaa”. Ideologian haltuunottaminen esiintyy vaalikampanjassa ideologisen keskustelun käynnistämissenä ja sen ohjaamisena. Vetoaminen “oikeaan” ja “väärään” on vaalimainonnassa yleistä. Vaalikuvauksellisuus on viestinnällinen kokonaisuus, joka sisältää ehdokkaan habituksen, tavoitteet ja toimet äänten pyytämisessä eli petitiossa sekä saavutetun luottamuksen ylläpitämisen. Tutkielmassa tarkastellaan vaalikuvauksellisuuden osa-alueista neljää. Kun puolueiden ja poliitikon roolit ovat 2000-luvulla muutoksen kourissa, on vaalikuvauksellisuudesta ja sen strategiasta kasvamassa entistä näkyvämpi osa äänten pyytämisen prosessia. en
dc.language.iso fi en
dc.subject vaalikampanjat - mainonta - ehdokkaat en
dc.subject semiotiikka - mainonta - eduskuntavaalit en
dc.subject semioottinen sosiologia en
dc.subject Barthes, Roland en
dc.title Vaalikuvauksellisuus ja äänten pyytäminen. Sosiosemioottinen löytöretki suomalaisen vaalimainonnan merkityksiin kansanedustajavaaleissa 1998 en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record