"Kyseessä ei ole haltuunotto vaan yhteenliittymä": Yrityskaupan mediajulkisuus viestinnän kaksoisfunktion teorian mukaisesti analysoituna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12642
Title: "Kyseessä ei ole haltuunotto vaan yhteenliittymä": Yrityskaupan mediajulkisuus viestinnän kaksoisfunktion teorian mukaisesti analysoituna
Author: Rinne, Reijo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2004-04-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/12642
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yrityskauppa muodostaa tämän työn lähtöajatuksena strategisen epäjatkuvuuskohdan, jossa yksi yrityksen sidosryhmistä muuttuu toiseksi. Tämä äkillinen muutos aiheuttaa yrityksen muissa sidosryhmissä suurta tiedon tarvetta. Tätä tarvitsemaansa tietoa sidosryhmät käyttävät epävarmuuden vähentämiseen ja kuvan muodostamiseen uudesta yrityksestä. Epäjatkuvuuskohta on kaaosteoreettinen bifurkaatiopiste, jonka jälkeistä viestintää analysoidaan tässä työssä viestinnän kaksoisfunktion teorian, toisaalta kohti uusia bifurkaatiopisteitä ja kaaoksen reunaa vievän dissipatiivisen viestinnän ja toisaalta toiminnan diversiteettiä vähentävän integroivan viestinnän käsitteiden avulla. Tässä työssä tutkittiin neljän lehden (Warkauden Lehti, Kauppalehti, Talouselämä ja Tekniikka&Talous) kirjoittamia artikkeleita vuonna 1995 tehdystä yrityskaupasta, jossa Ahlström-konserni myi Pyropower-yksikkönsä Foster Wheeler Inc´lle. Työn perusoletus oli, että yrityskaupan jälkeen yrityksen johdon tekemä ja tavoittelema viestintä on viestinnän kaksoisfunktion teorian mukaisesti integroivaa, epäjärjestyksen ja epävarmuuden vähenemiseen ja jatkuvuuden tunteen lisäämiseen tähtäävää. Koska integroivan ja dissipatiivisen viestinnän käsitteitä ei ole Suomessa aikaisemmin operationalisoitu, näiden käsitteiden osamääreille laadittiin määritelmät. Jotta tutkimuksen luotettavuutta saatiin parannettua, työn toisena materiaalina käytettiin neljän yritysjohtajan teemahaastatteluja, joiden avulla saatiin aikaan aineistotriangulaatio. Tämän työn perusteella lehtien kirjoittelussa tapahtuu bifurkaatiopisteen jälkeen määrällinen muutos siten, että lehdet julkaisevat paljon suuria ja tärkeitä artikkeleita. Viestinnän kaksoisfunktion teoria saa tukea siten, että artikkelit ovat pääosin integroivia, mutta eivät yksinomaisesti, sillä myös yrityksen johto esiintyy osin dissipatiivisesti. Paikallisen Warkauden Lehden ja valtakunnalisten lehtien, erityisesti Kauppalehden, kirjoittelun välillä on selvä ero, sillä paikallislehti integroi, Kauppalehti kirjoittaa selvästi dissipatiivisemmin. Yritysjohto valmistautuu yrityskaupasta tiedottamiseen huolellisesti ja oletuksen mukaisesti integroivat viestit on suunnattu erityisesti henkilöstölle. Sen sijaan muille sidosryhmille kuten asiakkaille, rahoittajille, alihankkijoille, valtiovallalle tehtyyn tiedotukseen, sen suunnitteluun ja toteutukseen tämä työ ei anna selkeää vastausta. Työn metakysymyksenä oleva viestinnän kaksoisfunktion teorian soveltaminen on tämänkaltaisiin organisaatioviestinnän tutkimuskohteisiin tämän työn perusteella hedelmällistä. Tulevaisuudessa viestinnän kaksoisfunktion teoriaan nojautuvissa tutkimuksissa on syytä nähdä lisävaivaa käsitteiden operationalisoimiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: viestinnän kaksoisfunktio
bifurkaatio
organisaatioviestintä
yrityskauppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record