Luottoriskien hinnoittelu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12649
Title: Luottoriskien hinnoittelu
Author: Komulainen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12649
Thesis level: master's thesis
Abstract: Esitelmässä perehdytään luottoriskien hinnoitteluun. Optiohinnoitteluteoriaa ja Black-Scholes-optiohinnoittelumallia hyödyntäen johdetaan luottoriskien hinnoittelumalli, niin sanottu Mertonin malli, jonka avulla voidaan hinnoitella yrityksille myönnettäviä nollakuponkimuotoisia lainoja, joiden takaisinmaksuun liittyy riski. Mallin avulla saatavan lainan arvon perusteella voidaan laskea, kuinka paljon suurempaa korkoa riskilliselle lainalle täytyy maksaa suhteessa oletettuun riskittömään lainaan. Tätä riskillisen ja riskittömän lainan korkojen välistä erotusta kutsutaan riskipreemioksi. Luottoriskien hinnoittelumallin antamien tulosten perusteella voidaan todeta, että riskipreemion suuruus riippuu kolmesta tekijästä: yrityksen kokonaispääoman tuoton hajonnasta, yrityksen velkaantumisasteesta ja tarkasteluhetkellä jäljellä olevasta laina-ajasta. Lisäksi esitystä laajennetaan siten, että tarkastellaan yrityksen laina-aikana maksamien osinkojen, lainojen etuoikeusjärjestyksen ja erilaisten vakuusmuotojen vaikutusta riskillisten lainojen hinnoitteluun, sekä luottoriskien hinnoittelumallin ja rahoitusteoriassa paljon käytetyn CAP-mallin välistä yhteyttä. Lopuksi käydään lyhyesti läpi Mertonin malliin kohdistettua kritiikkiä ja sitä, miten muut tutkijat ovat luottoriskien hinnoittelun ongelmaa lähestyneet, sekä kerrotaan muutamista empiirisistä tutkimuksista, joissa on tarkasteltu Mertonin mallin soveltuvuutta hinnoitteluun.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: luottoriski
optiohinnoitteluteoria
Black-Scholes -optiohinnoittelumalli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record