Financial Crisis : Causes and Consequences

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12653
Title: Financial Crisis : Causes and Consequences
Author: Vartia, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12653
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työn tarkoituksena on tarkastella pankki- ja valuuttakriisien syitä. Analyysi perustuu alan viimeaikaiseen tutkimukseen. Pankki- ja valuuttakriisien tutkimus on viime aikoina keskittynyt lähinnä rahataloudellisten tekijöiden tarkasteluun. Makro- ja rahataloudellisten indikaattorien heikentyminen näyttää olevan yhteinen piirre sekä pankki- että valuuttakriiseille. Yleinen näkemys on, että nämä kriisit ovat seurausta heikoista rahatalouden perusteista, jotka tekevät taloudesta kriisialttiin. Työssä esitellään ja analysoidaan empiiristä ja teoreettista pankki- ja valuuttakriisien tutkimusta. Siinä korostuu rahataloudellisten tekijöiden osuus kriiseissä. Työ tarjoaa myös katsauksen kriisien syihin ja tarkastelee olosuhteita, joissa talous on niille erityisen altis. Pääpaino on finanssisektorin kansainvälisessä likviditeettipulassa, koska se on tyypillinen piirre monille talouskriiseille ja sen katsotaan olevan myös riittävä ehto kriisien syntymiselle. Kansainvälinen likviditeettipula on tässä määritelty ulkomaan valuuttamääräisten vaateiden ja likvidien varojen erotukseksi. Erityisesti on syytä käsitellä kolmea kriisejä selittävää tekijää. Ensinnäkin pankki- ja valuuttakriiseihin liittyy usein huonosti suunniteltu ja valvottu raha- ja pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Toiseksi heikko pankkijärjestelmä sekä pankkien lainanannon ja ulkomaan velan nopea kasvu ovat yleensä osa pankki- ja valuuttakriisejä. Kolmanneksi pankkijärjestelmän likviditeettipula tekee talouden alttiimmaksi kriiseille. Työssä tarjotaan teoreettiset puitteet kansainvälisen likviditeettipulan analyysille. Siinä esitellään Changin ja Velascon (1998b) kehittämä perusmalli, jonka avulla voidaan tarkastella likviditeettiongelman syitä. Johtopäätöksenä on, että lyhytaikaisen ja ulkomaanvaluutassa määritellyn velan kasvu voi lisätä ulkomaisten vaateiden ja likvidien varojen epäsuhtaa ja näin lisätä kriisien todennäköisyyttä. Tässä työssä käsitellään likviditeettiongelmaa myös eri valuuttakurssijärjestelmien näkökulmasta. Pääkysymyksenä on: voidaanko pankki- ja/tai valuuttakriisejä välttää näiden järjestelmien puitteissa? Changin ja Velascon (1998a) malliin ohjautuva perustulos on, että kiinteiden valuuttakurssien vallitessa on vaikea estää sekä pankki- että valuuttakriisejä, kun taas joustavien valuuttakurssien tapauksessa molempien kriisien välttäminen on mahdollista, jos samalla jokin taho toimii viime kädessä luotonantajana. Lopuksi, työssä tarkastellaan myös 1990-luvun talouskriisiä Suomessa. Suomen kriisi on hyvä esimerkki klassisesta pankki- ja valuuttakriisistä. Viimeaikaisessa tutkimuksessa esille tulleet kriisien tekijät sopivat hyvin pankki- ja valuuttakriisiin Suomessa. Kriisillä on myös monia samoja piirteitä muiden äskettäisten kriisien, erityisesti Aasian kriisien kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: taloudelliset kriisit - rahamarkkinat
valuuttamarkkinat - kriisit
maksuhäiriöt - kansainvälinen talous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record