Arbetslöshetsdiskussioner i Finland år 2007

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12660
Title: Arbetslöshetsdiskussioner i Finland år 2007
Author: Selinheimo, Laura Anna Helena
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12660
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med denna studie är att granska pågående diskussioner om arbetslösheten. Perspektivet är diskussioner av individer som berörs av arbetslösheten på något sätt, främst de arbetslösa själva. Dessa fungerar som motdiskussioner till diskussionerna om bristen på arbetskraft. Arbetslösheten berör fortfarande en stor del av befolkningen. Som material har använts insändare på Helsingin Sanomat samt Internetdiskussionsspalterna på hs.fi och suomi24.fi som berör ämnet. Metoden som använts är kvalitativ teoribunden innehållsanalys. Målet är att undersöka innehållet i de förda arbetslöshetsdiskussioner, där åsikterna präglas av de egna erfarenheterna. Dessa diskussioner speglas mot tidigare forskningar inom området, speciellt Krolls och Blombergs (2002) undersökning om förda diskussioner om arbetslöshet i svensk och finländsk tidningspress åren 1987 -1997. I materialet problematiseras arbetslösheten främst som ett socialt och ekonomiskt problem. Materialet består av beskrivningar på missförhållanden, dessa åsikter speglar de subjektiva erfarenheterna och ger vidare upphov till förslag till förbättringar. Ett stort tema som behandlas är utbildningens roll i kampen mot arbetslösheten. De arbetskraftspolitiska åtgärderna kritiseras starkt för att vara ineffektiva, men de upplevs också förnedrande av deltagarna. Allmänt är man missnöjd med hur samhället jobbar för att kämpa arbetslösheten. Man frågar sig också huruvida samhället medvetet uppehåller arbetslösheten eller i alla fall är ovillig att på allvar ta itu med problemet. Man menar att förvrängda statistiksiffror för arbetslösheten är något som sägs beskriva samhällets inställning: Man försöker städa upp statistiken, för att inte behöva ta itu med problemet. Ur materialet kommer det också fram väldigt kritiska ställningstaganden mot de arbetslösa, de anses vara omoraliska som låter samhället stå för deras uppehälle. Man menar att då det förekommer brist på arbetskraft, har alla möjlighet till att arbeta. De centrala källorna: Kroll, Christian & Blomberg, Helena (2002), Bergström, Göran & Boréus Kristina (2005), Koistinen, Pertti (1999)
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työttömyys
työllistyminen
työllisyyspolitiikka
arbetslöshet
sysselsättning
arbetskraftspolitik
innehållsanalys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record