Kulttuuria sisäisillä markkinoilla? Tapaustutkimus markkinaohjautuvuudesta neljässä kaupungissa kulttuuritalojen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12665
Title: Kulttuuria sisäisillä markkinoilla? Tapaustutkimus markkinaohjautuvuudesta neljässä kaupungissa kulttuuritalojen näkökulmasta
Author: Sormunen, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-09-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12665
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma erittelee julkiselle sektorille lanseeratun markkinaohjautuvuuden eli julkiselle sektorille luotujen sisäisten markkinoiden ilmenemistä neljän Etelä-Suomen läänin kaupungin - Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan ja Tammisaaren - kulttuuritoimessa kaupunkien omistamien, hallinnoimien ja rahoittamien kulttuuritalojen näkökulmasta. Markkinaohjautuvuutta tarkastellaan kolmella tasolla: organisaation, toiminnan ja omarahoituksen tasolla ja sitä jäsennetään markkinaistamisen muotojen (tulosjohtaminen, erilaiset palvelujen tuottamistavat, pääsymaksut ja palveluseteli) avulla. Painopiste on sisäisissä markkinoissa ja aitoja markkinoita vain sivutaan. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten markkinaohjautuvuus näkyi kulttuuritalojen toiminnassa vuosina 1991 - 1996 ja voidaanko lainkaan puhua markkinaohjautuvuudesta kunnallisessa kulttuuritoimessa. Tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, mikä mahdollistaa kuvailevan tutkimusotteen ilmiöön. Kunnallinen kulttuuritoiminta sisältää monipuolisia toimintoja. Tapaustutkimus helpottaa ilmiön jäsentämisessä ja havainnollistaa ilmiön moninaisuutta. Kulttuuritalot ovat tutkielman alayksiköitä ja kaupungit tapauksia. Tutkielman tuloksia verrataan tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, joka nojaa näkemykseen kilpailuvaltiosta. Analysoitujen neljän tapauksen tulokset on yleistetty teoreettisen viitekehyksen näkemykseen markkinaohjautuvuudesta. Sekä kirjallista että kahden eri ryhmän haastatteluin kerättyä aineistoa on tulkittu literaalista lukemista noudattaen. Erilaiset aineistot mahdollistivat menetelmätriangulaation käytön. Tutkielman aineisto koostuu kaupunkien kulttuuritoimen johtosäännöistä ja toimintaohjeista, kulttuuritalojen toimintaohjeista, luottamushenkilöorganisaatioiden asialistoista ja pöytäkirjoista sekä talousarvioista. Kulttuuritalojen johtajien haastattelujen ensisijainen tavoite on kartoittaa toteutunut tilanne ja täydentää kirjallista aineistoa. Toisen näkökulman ilmiöön tuovat kaupunkien kulttuuritoimenjohtajien teemahaastattelut. Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta kulttuuritalon johtajaa ja neljää kulttuuritoimenjohtajaa, joista kahdella oli kaksoisrooli: he toimivat myös kulttuuritalojen johtajina. Markkinaohjautuvuus toteutuu kaupunkien kulttuuritoimessa, mutta ei yhdenmukaista kaavaa noudattaen. Markkinaohjautuvuus toteutuu kaikilla kolmella markkinaohjautuvuuden tasolla selkeästi. Poliittinen ohjaus on kulttuuritalojen taloudellisesta ja toiminnallisesta vapaudesta huolimatta läsnä. Markkinaohjautuvuuden toteutuminen noudattaa kahden pääkaupunkiseudun suuren ja kahden pienemmän kaupungin jakolinjaa, joka ilmenee selvimmin kulttuuripalvelujen tuottamistavoissa. Kulttuuritalot toimivat sekä sisäisillä että aidoilla markkinoilla, mikä oli selvästi havaittavissa suurten kaupunkien kohdalla. Markkinoiden alikehittyneisyys näkyy kilpailuaspektin puuttumisena kulttuuripalvelujen tuotannossa. Tätä selittää kulttuuripalveluun sisältyvä taiteellisen työn osuus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: markkinaohjautuvuus
sisäiset markkinat
kulttuuripalvelut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record