Uusiutuvilla vai ilman : tutkimus energiapolitiikan merkityksestä Saksan ja Britannian tuulivoiman tuotannolle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12676
Title: Uusiutuvilla vai ilman : tutkimus energiapolitiikan merkityksestä Saksan ja Britannian tuulivoiman tuotannolle
Author: Nivala, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12676
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Energiantuotanto on yksi keskeisimmistä ilmastoa kuormittavien päästöjen aiheuttajista. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämällä voidaan hidastaa ilmaston muuttumista ja ilmakehän lämpenemistä. Yhtenä ratkaisuna fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Työssäni tarkastelen poliittisen päätöksenteon vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen Saksassa ja Britanniassa. Poliittista päätöksentekoa tarkastelen maiden energiantuotannon ohjauskeinojen osalta vertailemalla ohjauskeinojen tehokkuutta tuulivoiman kapasiteetin lisäämiseksi 1990-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi tarkastelen työssäni uusliberaalin politiikan kahden keskeisen käytännön keinon, kilpailuttamisen ja yksityistämisen roolia maiden uusiutuvan energiantuotannon tukijärjestelmissä. Saksassa uusiutuvaa energiantuotantoa on tuettu tariffijärjestelmän avulla, mikä on velvoittanut sähköyhtiöt ostamaan kaiken maassa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian. Järjestelmän avulla uusiutuvan energian tuotantoa on saatu kasvatettua huomattavasti. Maa on luopumassa ydinvoimaloista vuoteen 2023 mennessä korvaten ydinvoimalla tuotetun sähkön uusiutuvilla energialähteillä. Britanniassa uusiutuvaa energiantuotantoa on tuettu järjestelmillä, joiden keskeisenä piirteenä on ollut kilpailu. Uusiutuvalle energiantuotannolle on asetettu tavoitteeksi energian tuottaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Harjoitetun politiikan seurauksena Britannia ei ole onnistunut hyödyntämään maan uusiutuvan energiantuotannon resursseja tuulivoiman osalta tehokkaasti. Huolimatta Britanniaa selvästi heikommista tuuliolosuhteista Saksassa tuotettiin vuonna 2006 lähes kymmenkertainen määrä tuulienergiaa Britanniaan verrattuna. Maiden lähtötaso tuulivoiman tuotannon osalta vuonna 1990 oli sama. Vertailun molemmissa maissa uusiutuvan energiantuotannon tukijärjestelmät on ulotettu koskemaan ainoastaan yksityisessä omistuksessa olevaa uusiutuvan energian tuotantoa. Tuulivoiman heikkoon menestykseen Britanniassa on vaikuttanut uusliberaalin politiikan nostaminen uusiutuvan energiantuotannon ohjauskeinojen keskeiseksi periaatteeksi. Kilpailuun perustuvan tukijärjestelmän avulla ei ole onnistuttu hyödyntämään maan uusiutuvan energiantuotannon potentiaalia tuulivoiman osalta. Lisäksi suunnitelmat tulevaisuuden energiantarpeen kattamisesta ydinvoiman avulla sekä päästökauppajärjestelmän käyttö energiantuotannon päästötavoitteiden täyttämiseksi ovat vähentäneet kiinnostusta tuulivoimaa kohtaan. Saksassa Uusiutuvat energialähteet on nostettu reaaliseksi vaihtoehdoksi ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden rinnalle suunniteltaessa maan tulevaisuuden energiantuotannon rakennetta. Tämän on mahdollistunut tuulivoiman tuotantoa aktiivisesti tukeva energiapolitiikka, minkä avulla on pyritty uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetin lisäämiseen, eikä Britannian lailla mahdollisimman edulliseen uusiutuvilla tuotettuun energiaan. Saksan tukijärjestelmässä kilpailu ei ole järjestelmän keskeisenä periaatteena, vaan järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen valtion säätelemään tuen maksuun.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: energiantuotanto
energianlähteet
tuulienergia
talouspolitiikka
ilmastonmuutokset
Saksa
Iso-Britannia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record