Macroeconomic effects of active labour market programmes: theoretical aspects and an econometric study

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12678
Titel: Macroeconomic effects of active labour market programmes: theoretical aspects and an econometric study
Författare: Mahlamäki, Anna-Riikka
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2004-06-28
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12678
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tämä pro gradu on saanut motivaationsa Suomen työmarkkinoiden kokemien suurten mullistusten kautta. Suomessa vallitsi täystyöllisyys 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen asti, kunnes vuonna 1991 alkaneen suuren laman myötä työttömyys lähti jyrkkään keskeytyksettömään nousuun, jota jatkui vuoteen 1994 asti. Saman vuonna alkoi jo taloudellinen elpyminen, jota jatkui lähes seitsemän vuoden ajan. Työttömyys ei kuitenkaan ole palannut lähellekään alunperin vallinnutta tasoa, vaan näyttää stabiloituneen uudelle, korkeammalle tasolle. Kuluneen vuosikymmenen aikana hallitukset ovat investoineet merkittävästi työvoimapoliittisiin toimiin, joilla talouden rakennemuutosta on koetettu helpottaa. Kiinnostavaa olisikin saada tietää, ovatko nämä toimet tahattomasti vaikuttaneet negatiivisesti makrotaloudelliseen kehitykseen. Tämä pro gradu siis käsittelee aktiivista työvoimapolitiikkaa (ATP), esitellen aluksi tyypillisesti käytetyt perustelut sille, miksi yhteiskunnan tulisi investoida niihin, edeten sitten teoreettisten vaikutuskanavien esittelyn kautta Calmforsin ja Langin (1995) malliin. Tämän mallin saavuttamien teoreettisten tulosten mukaan ATP-toimilla voi olla makrotaloudellisia odottamattomia vaikutuksia palkanasetannan kautta, mistä syystä kokonaistaloudelliset vaikutukset periaatteessa hyödyllisistä ohjelmista voivat olla odottamattomat. Pro gradussa esitetään myös tutkimusinventaario sekä mikro- että makrotason tärkeimmistä julkaisuista. ATP:n vaikuttavuutta on tutkittu paljon sekä kotimaassa että ulkomailla, ja monet tutkimukset ovat päätyneet toetamaan, että suuret investoinnit erilaisiin työllistämistoimiin, koulutusohjelmiin jne. eivät välttämättä tuota odotettuja tuloksia ainakaan toivotussa mittakaavassa. Makrotason vaikutuksia on tutkittu huomattavan vähän.Teoreettiset tulokset ovat ristiriitaisia, ja empiiristä tutkimusta on tehty erittäin vähän. Suomessa tässä pro gradussa tehty tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Ennen empiiristä osuutta, jossa estimoidaan palkkayhtälö Suomessa ajanjaksolla 1980-2002, työ vielä esittelee palkkayhtälöistä tehtyjä empiinsiä estimointituloksia. Kyseiset tutkimukset ovat toimineet lähtökohtana estimoitavan mallin muuttujien valinnalle. Suoritettu estimointi pyrki vastaamaan kysymykseen, onko ATP:llä ollut palkkoja nostava vaikutus Suomessa. Tässä pro gradussa saavutttu tulos toteaa, että ATP:Ilä ei ole juuri ollut makrotaloudellista vaikutusta palkanasetannan kautta.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aktiivinen työvoimapolitiikka
työttömyys
palkat
palkkayhtälö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.01Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post