Turvallisuuskäsityksistä toimintaan : vertaileva tutkimus Euroopan unionin ja Turkin turvallisuuskäsityksistä sekä niiden vaikutuksesta maiden turvallisuuspoliittiseen toimintaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12682
Title: Turvallisuuskäsityksistä toimintaan : vertaileva tutkimus Euroopan unionin ja Turkin turvallisuuskäsityksistä sekä niiden vaikutuksesta maiden turvallisuuspoliittiseen toimintaan
Author: Heilakka, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-11-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12682
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee EU:n ja Turkin turvallisuuskäsityksiä sekä niiden vaikutusta maiden turvallisuuspoliittiseen toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaiset turvallisuuskäsitykset EU:lla ja Turkilla on sekä, miten turvallisuuskäsitykset vaikuttavat osapuolien käyttäytymiseen samassa tilanteessa. Jälkimmäisen kysymyksen taustalla piilee ajatus, jonka mukaan erilaisista turvallisuuskäsityksistä seuraa erilaista toimintaa ja samanlaisista käsityksistä samanlaista toimintaa. Teoreettinen viitekehys koostuu eri koulukuntien turvallisuutta käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimuskirjallisuuden avulla muodostetaan turvallisuuskäsityksiä koskeva malli, jonka luominen alkaa määrittelemällä, mitä turvallisuus on. Turvallisuutta tarkastellaan kansainvälisen politiikan tutkimustraditioiden keskeisten turvallisuutta koskevien teorioiden avulla. Teoriat jaetaan niiden ominaispiirteiden mukaan joko perinteiseen ja suppeaan tai laajaan ja kriittiseen turvallisuustutkimukseen. Jaon jälkeen tarkastellaan kummankin turvallisuutta tutkivan tradition turvallisuuskäsityksiä ja lopputulokseksi saadaan malli perinteisestä ja suppeasta sekä laajasta ja kriittisestä turvallisuuskäsityksestä, jonka avulla pyritään selvittämään EU:n ja Turkin turvallisuuskäsitykset. Osapuolien turvallisuuskäsityksien analyysissä tarkastellaan EU:n ja Turkin keskeisiä turvallisuusdokumentteja sekä osapuolien turvallisuuspoliittista historiaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta edellä esitetyn mallin valossa. Tutkimusmetodina on vertaileva politiikantutkimus. Lopputulokseksi saadaan määriteltyä osapuolien käsitykset turvallisuudesta joko perinteiseen ja suppeaan tai laajaan ja kriittiseen turvallisuuskäsitykseen. Saatujen turvallisuuskäsityksien avulla tutkitaan, miten osapuolet toimivat samassa tilanteessa. Asiaa tarkastellaan tapaustutkimuksen avulla, joka on tässä tutkimuksessa Iran ja tarkemmin määriteltynä Iranin mahdollinen ydinase sekä maan harjoittama terrorismi. Tutkimusmetodina toimii vertaileva tutkimus, jonka lisäksi sovelletaan tapaustutkimusta. Tutkimusaineistona käytetään EU:n neuvoston ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön antamia virallisia lausuntoja, tiedotteita ja raportteja sekä osapuolien ja Iranin välisiä poliittisia suhteita käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuksesta selviää, että EU:lla on ennemminkin pehmeisiin turvallisuusarvoihin perustuva laaja ja kriittinen turvallisuuskäsitys, kun taas Turkilla on ennen kaikkea kovien turvallisuusarvojen muokkaama laaja ja kriittinen turvallisuuskäsitys. Lisäksi erilaisista turvallisuuskäsityksistä seuraa erilaista toimintaa samassa tilanteessa. EU:n toiminta Iranin mahdollista ydinasetta sekä maan terrorismia kohtaan perustuu rauhanomaisille neuvotteluille ilman minkäänlaisia voimakeinoja, jolloin unionin toiminta on lisäksi sen turvallisuuskäsityksen mukaista. Turkki on puolestaan joutunut turvautumaan samoissa tilanteissa myös muihin kuin pehmeisiin keinoihin. Maa on myös itse harrastanut terroristista toimintaa Irania kohtaan saavuttaakseen valtaa ja maksimoidakseen kansalliset intressinsä. Turkki on myös pyrkinyt turvaamaan terrorismin (kovan keinon) avulla pehmeitä tur-vallisuusarvoja kuten taloutta. Näin myös Turkin toiminta on yhdenmukaista sen turvallisuuskäsi-tyksen kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: turvallisuus
Eurooppa
Turkki
turvallisuuspolitiikka
terrorismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record