Innovatiiviset ympäristöt informationaalisessa verkostoyhteiskunnassa - tapaustutkimus Otaniemen tiedepuistosta

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12690
Title: Innovatiiviset ympäristöt informationaalisessa verkostoyhteiskunnassa - tapaustutkimus Otaniemen tiedepuistosta
Author: Kulonpalo, Jussi Matias
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2002-09-23
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12690
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on tiedepuistoilmiö tarkasteltuna yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen antamin teoreettisin työvälinein sekä empiirisesti Espoon Otaniemessä sijaitsevan Innopoli-tiedepuiston tapaustutkimuksen muodossa. Otaniemen teknologiakeskittymässä sijaitsevaa tiedepuistoa tarkastellaan esimerkkinä konseptin käytännön toteutuksesta sekä toiminnasta Suomalaisessa ympäristössä. Tiedepuiston toiminnan ohella tarkastellaan siellä toimivia yrityksiä sekä niiden välisiä verkostoituneita vuorovaikutussuhteita. Tiedepuiston yrityksiä tutkitaan sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen kyselyaineiston avulla. Tiedepuistokokonaisuutta tarkastellaan innovaatioympäristö-teorioiden kautta. Tutkielman päämääränä on tarjota käsitteellinen kehikko sekä käytännön esimerkki tiedepuistoilmiön tarkasteluun ja ymmärtämiseen sekä liittämiseen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin osana kaupunki-, alue- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Tiedepuiston muodostamaan innovatiivisen ympäristöön ja tiedepuiston yritysten toiminnan tarkasteluun sovelletaan muun muassa Manuel Castellsin (2000) teoksessaan 'The Rise of the Network Society' esittämiä ajatuksia uudesta 2000-luvun verkostoituneesta yhteiskunnasta, jonka muodostumiseen muun muassa uusi teknologis-taloudellinen paradigma sekä globalisaatio ovat osaltaan vaikuttaneet. Otaniemen tiedepuistoa käsittelevän tutkimusineiston tarkastelun kautta osoitetaan kuinka tiedepuistot sekä niissä toimivat yritykset havainnollistavat näitä teorioita. Tutkielmassa tiedepuiston toimintaa kuvaamaan on kehitetty graafisessa muodossa esitetty läpivirtausmalli. Malli havainnollistaa kuinka tiedepuiston yrityshautomossa syntyvät uudet teknologiayritykset päästessään kasvu-uralle kulkevat tiedepuiston koneiston lävitse kohti kansainvälisiä markkinoita poistuen lopulta tiedepuistosta kehityttyään liian suuriksi toimimakseen tiedepuiston rajallisissa vuokratiloissa. Malli kuvaa kuitenkin kehitystä, joka käytännössä toteutuu vain harvoin. Yritykset tiedostavat verkostoitumisesta innovaatioympäristö-teorioiden mukaan toiminnalleen koituvat synergiaedut mutta kokevat verkostoitumisen sekä yhteistyön vaikeaksi huolimatta tiedepuisto-organisaation toimenpiteistä joiden on tarkoitus helpottaa yritysten verkostoitumista. Moni tiedepuiston yrityksistä kokee passiivisesti sijainnista saatavat imago-edut tärkeämmiksi kuin mahdolliset yhteistoiminnan kautta saavutettavat synergiatedut. Tiedepuisto toimii samaan aikaan sekä julkisen- että yksityisen sektorin rahoittajiensa ristiriitaisten odotusten paineessa. Tutkielman tulokset osoittavat, että sekä rahoittajien että tiedepuiston yrityksien odotukset eivät usein toteudu. Tiedepuistoilla on ylipäätään esittää hyvin vähän menestystarinoita toimintansa yhteiskunnallisen relevanssin tueksi laajemmassa mittakaavassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kaupunkitutkimus
tiedepuistot
innovatiivinen ympäristö
informationaalinen yhteiskunta
yritysten verkostoituminen
kaupunkipolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record