Kasvissyöjänä lihansyöntikulttuurissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12716
Title: Kasvissyöjänä lihansyöntikulttuurissa
Author: Gould, Merivuokko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-10-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12716
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kasvissyönti on viimevuosina muuttunut harvinaisesta ääri-ilmiöstä melko tavalliseksi ja tunnetuksi valinnaksi. Useimmilla on joku tuttu tai ainakin tutun tuttu, joka on kasvissyöjä. Kasvisruokaa tarjoillaan monissa ravintoloissa ja ruokakaupoista löytyy monenlaisia täysipainoisen kasvisruokavalion koostamisessa tarvittavia tuotteita. Kuitenkin lihansyönti on kulttuurissamme lähes itsestäänselvyys, ja siitä kieltäytyminen aiheuttaa monenlaisia ongelmatilanteita. Tässä tutkimuksessa on muun muassa pyritty kartoittamaan kasvissyöjien kokemuksia näistä tilanteista. Vastauksia on etsitty seuraaviin kysymyksiin: Millaisia piirteitä kasvissyöjillä on? Minkälaisia tarinoita löytyy kasvissyöjäksi päätymisen taustalta? Muodostavatko kasvissyöjät yhteisön tai yhteisöjä? Millaista on elää kasvissyöjänä lihansyöntikulttuurissa? Onko kasvissyöntikulttuuria olemassa? Tässä tutkimuksessa kasvissyönti näyttäytyy kulutus- ja elämäntapavalintana, jolle löytyy monenlaisia perusteluja. Näiden perustelujen taustalla on kuitenkin erilaisia tapoja miten valintaan on päädytty. Vastausta onkin etsitty myös kysymykseen: minkälaiset tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että nämä ihmiset ovat tehneet tällaisen, ”valtavirrasta” poikkeavan, elämäntapavalinnan ja pitäytyneet siinä? Tutkimuksen aineiston muodostaa 33 elämäkerrallista kirjoitusta. Yhdeksän niistä on kirjoitettu osana ympäristöpolitiikan opintosuoritusta ja loput kerättiin internetissä olevan keskustelupalstan ja kahden sähköpostilistan avulla. Kirjoittajat ovat pääasiassa nuorehkoja kaupunkilaisia, mukana on myös muutama keski-ikäinen. Suurta osaa kirjoittajista yhdistää myös korkea koulutus ja aktiivisuus internetissä. Kahdeksan heistä on miehiä, loput naisia. Tutkimusote on laadullinen ja aineiston analyysimenetelmänä on käytetty yhdistelmää tematisoinnista ja tyypittelystä. Tässä tutkimuksessa kasvissyöjät jaetaan kolmeen tyyppiin: ”osallistuvat kasvissyöjät”, ”tiedostavat kasvissyöjät” ja ”hyvän olon kasvissyöjät”. ”Osallistuvat kasvissyöjät” kannattavat vahvasti eläinten oikeuksia, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. He pyrkivät toteuttamaan näitä ihanteitaan koko elämäntavallaan. ”Tiedostavat kasvissyöjät” perustelevat valintaansa erityisesti ekologisuudella. Kasvissyönti nähdään ympäristöä vähemmän rasittavana ratkaisuna. ”Hyvän olon kasvissyöjät” kokevat olonsa fyysisesti paremmaksi noudattaessaan kasvisruokavaliota. Erityisesti ”osallistuvat kasvissyöjät” ja ”tiedostavat kasvissyöjät” kokevat lihansyöntikulttuurissa elämisen ajoittain raskaana. Vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja tuttavat paheksuvat tai väheksyvät usein heidän valintaansa. Voimia näiden tilanteiden ratkaisemiseen kasvissyöjät saavat toistensa tuesta sekä arvoistaan ja oikein tekemisen tunteesta. ”Hyvän olon kasvissyöjät” ovat valinnassaan vähemmän ehdottomia, joten heille yhteentörmäystilanteita ei sattunut niin paljon. Yhtenäistä kasvissyöntikulttuuria, johon kaikki kasvissyöjät kokisivat kuuluvansa, ei ole olemassa. Kasvissyöjätyypit voidaankin nähdä kasvissyöntikulttuurin alakulttuureina. Erityisesti ”osallistuvat kasvissyöjät” ovat kulttuuriltaan yhtenäisiä. Myös ”tiedostavilla kasvissyöjillä” on merkittäviä yhteneväisyyksiä elämäntavoissaan. ”Hyvän olon kasvissyöjät” ovat heterogeenisempi joukko, eikä heillä ole erityistä kulttuuria. Valtaosa tutkimuksen kasvissyöjistä on aktiivisia internetin käyttäjiä ja virtuaalisilla yhteisöillä onkin suuri merkitys kasvissyöntikulttuurille. Yhteisöllisyydestä löydetään turvaa epävarmassa maailmantilanteessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vegetarismi
yhteisöllisyys
ruokavaliot
kasvisravinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record