"Kyl mä vähän notkeampaa ruumista lähtisin hakemaan sieltä" : Tutkimus ulkomailla terveyskylpylöissä käyvistä ihmisistä ja heidän matkalle lähtönsä syistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12725
Title: "Kyl mä vähän notkeampaa ruumista lähtisin hakemaan sieltä" : Tutkimus ulkomailla terveyskylpylöissä käyvistä ihmisistä ja heidän matkalle lähtönsä syistä
Author: Keränen, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-04-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12725
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma liittyy hyvinvointi- ja terveysmatkailuun. Tutkimuksessa tarkastellaan yhtä hyvinvointi- ja terveysmatkailun muotoa - ulkomailla terveyskylpylässä käymistä. Tarkastelunäkökulma on yhteiskuntatieteellinen. Aihe yhdistää niin sosiaalipolitiikan kuin Matkailualan verkostoyliopistossa suorittamat opintoni. Tavoitteenani oli selvittää miksi ja millainen henkilö lähtee ulkomaille terveyskylpylään. Aihe on tutkimuksellisesti ajankohtainen, koska terveyskylpylöissä käyminen on viime vuosien aikana kasvanut merkittäväksi matkailun muodoksi ja koska aiheesta ei myöskään toistaiseksi ole yhteiskunnallisia tutkimuksia. Työn teoreettinen tarkastelu koostuu kahdesta luvusta. Ensimmäisessä teorialuvussa käsitellään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää matkailua; siihen liittyviä käsitteitä, muotoja sekä lähtökohtia. Toisessa teorialuvussa käsitellään terveyttä ja hyvinvointia teoreettisella tasolla. Terveyden osalta pohditaan niin terveyteen liittyvää käyttäytymistä, potilaan muuttunutta roolia, lääketieteen muuttunutta asemaa kuin myös terveyskulttuuriamme. Hyvinvoinnin osalta pohditaan sen suhdetta elämänlaatuun ja vapaa-aikaan.Työn tärkeimpinä teoreettisina lähteinä olivat seuraavat teokset: Ilka Kankaan, Sakari Karvosen ja Annika Lillrankin toimittama Terveyssosiologian suuntauksia; Antti Kariston, Eero Lahelman ja Ossi Rahkosen toimittama Terveyssosiologia; Antti Kariston ja Riikka Konttisen Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua: tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä sekä Verhelän ja Lackmanin Matkailun ohjelmapalvelut Tutkimus on tehty kvalitatiivisella tutkimusotteella ja menetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ulkomaisiin terveyskylpylöihin eri mittaisille hoitolomille matkustaneet henkilöt. Teemahaastatteluiden avulla kerätty aineisto koostuu seitsemän naisen ja kolmen miehen haastatteluista. Tutkimukseni mukaan ulkomaille terveyskylpylään matkustavat ihmiset ovat suurten ikäluokkien tai vanhempien ikäryhmien edustajia. He ovat myös terveitä sekä terveyttä arvostavia ja sitä omaehtoisesti hoitavia ihmisiä. Naiset pitävät itseään kylpylässä aina asiakkaina, mutta miehet löytävät itsestään asiakkuuden lisäksi myös potilaan piirteitä. Ikä ja sen mukanaan tuoma elämäntilanne on tärkein kylpylään lähtemisen taustalla vaikuttava asia. Kylpylöissä annettavat hoidot ovat tärkein kylpylään lähtemisen syy. Hoitoja haetaan sekä niiden fyysisten että niiden psyykkisten vaikutusten vuoksi. Miehet lähtevät matkalle ensisijaisesti hakemaan fyysistä kuntoa, naiset puolestaan itsensä hemmottelua. Se, että matkalle lähdetään ulkomaille saakka, on sidoksissa matkailullisiin asioihin, joista tärkein on vaihtelun ja arjen ympyröistä irtautumisen tarve. Yhteiskunnassamme vallalla oleva terveyden arvostaminen vaikuttaa myös omalta osaltaan matkalle lähtöön. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että terveyskylpylässä käyminen ilmentää aktiivisen ja terveyttä arvostavan ihmisen yhtä terveyskäyttäytymisen muotoa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hyvinvointi- ja terveysmatkailu
terveyskylpylät
terveyskäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record