Småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar som sociala representationer - En kvalitativ intervjustudie

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12752
Title: Småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar som sociala representationer - En kvalitativ intervjustudie
Author: Wessberg, Marina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2004-11-03
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/12752
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Syftet med denna pro gradu-avhandling var att undersöka småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar (Halldén 1992) ur de sociala representationernas perspektiv (Moscovici 1981, 1984, 1998). Undersökningen genomfördes med hjälp av grounded theory-metoder (Strauss & Corbin 1990). Sju daghem kontaktades och presentationsbrev delades ut åt sammanlagt 73 lönearbetande kvinnor med åtminstone ett barn i åldern 1-3 år. Sex av dessa kvinnor anmälde sig som villiga att delta i studien. Kvalitativa temaintervjuer genomfördes med kvinnorna. Intervjuerna analyserades med hjälp av teoretisk kodning. Som resultat presenterades olika teman i anknytning till kvinnornas sociala representationer av modersideal och barnuppfattningar. Det fanns både traditionella och senmoderna modersideal hos kvinnorna. Den viktigaste aspekten i samband med modersidealen var valet mellan att sköta barnen hemma eller använda daghemsvård. Kvinnornas barnuppfattningar konkretiserades i tankar om stimulansens betydelse, uppfostringsfrågor och samvaro med barnet. Sammanfattningsvis konstruerades en tankekedja av orsaker och följder från abstrakt till konkret nivå. Kedjan gick från modersideal till barnuppfattningar och vidare till målet för fostran. Den avslutades med en handlingsnivå bestående av stimulans, uppfostran och samvaro med barnet. Barnuppfattningen hos fem respondenter i denna undersökning var enligt Halldéns (1992) uppdelning barnet som projekt och hos en barnet som varande.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: sosiaaliset representaatiot
pienten lasten äidit
äitiysihanteet
lapsikäsitykset
sociala representationer
småbarnsmödrar
modersideal
barnuppfattningar


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record