Geenitekniikalla muunnettu ruoka Helsingin Sanomien kirjoittelussa vuosina 1997 ja 1999

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12753
Title: Geenitekniikalla muunnettu ruoka Helsingin Sanomien kirjoittelussa vuosina 1997 ja 1999
Author: Antila, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-05-30
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12753
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työni tarkoituksena on diskurssianalyysin avulla hahmottaa keskustelun keskeiset diskurssit. Metafora-analyysin avulla selvitän minkälaisia metaforia keskustelussa on käytetty sekä miksi ja miten niitä on käytetty. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: miten geeniteknisesti muunnettu ruoka on otettu vastaan Suomessa, minkälaisia pelkoja ja aspekteja aiheeseen liittyy sekä ketkä antoivat suunnan Helsingin Sanomien aeendalla käydylle keskustelulle. Tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisen roolin uutisen lähde tai kertoja ja toisaalta eri viranomaiset saavat ja mitkä tahot näistä saavat oman äänensä kuuluviin. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, jolloin se antaa tutkijalle mahdollisuuden käyttää omia rajauksia, määritelmiä sekä ratkaisulta tarkkaan määriteltyä metodia väljemmin. Diskurssianalyysissa kiinnostus kohdistuu sen pohtimiseen, miten puheen käyttäjät tekevät ymmärrettäväksi asioita kielenkäytöllään. Lähtökohtana pidetään ajatusta, jonka mukaan samaa ilmiötä on mahdollista tehdä ymmärrettäväksi monin perustelluin tavoin. Metaforaanalyysissa tarkastellaan ensisijaisesti aineistosta muotoillun päämetaforan käyttöä ja muuntumista tarkastelemillani ajanj'aksoilla vuosina 1997 sekä 1999. Helsingin Sanomissa käydyssä keskustelussa olivat mukana kaksi vahvaa ja itsenäistä tahoa, joiden voimasuhteet keskustelun edetessä muuntuivat. Geeniteknisesti muunnettua ruokaa käsiteltiin aineistossa hyvin vaihtelevin metafoi-in sekä diskurssein. Molemmat osapuolet käyttivät yleisesti hyväksyttävillä tavoilla perusteltuja ja asiantuntijuudella vahvistettua tietoa. Argumentoinnissa keskustelun tahot olivat itsenäisiä, eikä ulkopuolelta tulevaa vaikutusta ollut näkyvissä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: joukkoviestimet
valta
metafora ja diskurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record