"Du måste själv komma fram till det" : Mötet mellan bildkonstfostran och dess elever

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12761
Title: "Du måste själv komma fram till det" : Mötet mellan bildkonstfostran och dess elever
Author: Rantala, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-06-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/12761
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Studien analyserar modernistisk bildkonstfostran, som riktar sig till ungdomar. Denna fostran är upplysande, universaliserande och avskild från övrig samhällelig eller konstteoretisk diskussion. Enligt pedagogiken ökar konstaktiviteter förmågan att uttrycka sig fritt och individuellt. Detta medför att eleverna utvecklar sin personlighet, mognar andligt och lär sig leva ett etisk acceptabelt liv. Studien redogör för hur bildkonstfostran möter och försöker påverka den unge eleven och hans individualitet. Därutöver dryftar studien de utmaningar dagens samhälle ställer på bildkonstfostran: det ökade medvetandet om svårigheten att definiera konst och det allmänna goda, den ständiga betoningen av individens rätt att välja samt ungdomarnas egna visuella och estetiska kulturer. Materialet består av intervjuer med bildkonstelever och deras lärare, basläroplanen i konst samt intervjumaterial om nutidskonst och andra fritidsaktiviteter. I analysen tolkas betydelser och talesätt som ingår i materialet. Bildkonstfostran är en institution som eftersträvar det allmänna goda. Samtidigt försöker den legitimera sin verksamhet. Utan begreppet konst klarar sig institutionen inte. Detta ger upphov till retoriska problem och återvändsgränder: idén om konstens positiva verkan förpliktar konstpedagogerna att förse eleverna med färdigheter, som bottnar i sättet att uppfatta konst. För att skilja konsten från övrig symbolisk och produktiv verksamhet uppfattas den, i enlighet med traditionell estetik, som ett bildformspråk och som ett sätt att gestalta världen. Å andra sidan anses konsten vara ett sätt att fritt uttrycka känslor eller rentav kulminationen av mänsklig utveckling. I en mångkulturell debatt definieras konsten ofta som något som alltid existerat i alla kulturer. Men vad är i så fall inte konst? När "konst" förknippas med individens självuttryck har vi att göra med en några sekel lång social konstruktion. Eleverna tillägnar sig lätt lärarnas individualiserande talesätt. Uttrycket "du måste själv komma fram till det" beskriver lärarna lika väl som eleverna; som mål är det individuella uttrycket en paradox. Å andra sidan är det en självklarhet; eleverna framställer unika bilder och ger dem egna betydelser. När eleverna bedömer sina konkreta arbeten vill de veta hur deras färdigheter utvecklas. De vill utvärdera sin skicklighet, varvid tillfredsställelsen med sig själva grundar sig på att de flexibelt lär sig de regler och färdigheter som deras aktiviteter bygger på.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record