Jämställdhet inom politiken: En analys av likheter och skillnader mellan politiska partier i Finland

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/12767
Julkaisun nimi: Jämställdhet inom politiken: En analys av likheter och skillnader mellan politiska partier i Finland
Tekijä: Orlo, Nina-Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2004-02-05
Kieli: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12767
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: I denna pro gradu-avhandling granskas könsfördelningen i sju finländska partier och deras beslutande organ. Då könsfördelningen av partiernas medlemsantal är jämt är önskan den att denna jämställdhet också syns i partiernas beslutande organ. Resultaten evalueras i enlighet med idealet om en representation som tyder på jämställdhet. Jämställdheten i partiernas beslutande organ påverkas av kvotprincipen. Med detta anses att förhållandet mellan könen är indelade i en proportion 40:60. Utifrån partiernas stadga får man upplysning om partierna bör beakta kvoteringen eller om det är en rekommendation. Av stadgan framgår också om kvotprincipen inte nämns alls. Studiet ger uppgifter om tillämpningen av kvotprincipen och eventuell jämställdhet i partiernas beslutande organ. Om kvotprincipen i ett parti är obligatoriskt kallas partiets styre egalitärt. Om kvotprincipen inte beaktas kallas partiets styre hierarkiskt. Studiet reder ut hurudant styre partierna har. Uppsatsen ger en klar bild om hur jämställdhet har tillämpats före den nya jämställdhetslagen (1995) och hur situationen ser ut i de finländska partierna just nu. Studiets baserar sig på Rosabeth Moss Kanters teori om majoritets- och minoritetsfördelningen mellan kvinnor och män i grupper, i detta fall i partiernas organ. Studiet är komparativt, och undersöker skillnader i könsfördelningen i sju partiers styrelse, fullmäktige och totala medlemsantal under åren 1994, 1999 och 2003. Stadga undersöks för att få en uppfattning om respektive partiers inställning till kvotprincipen. Studiet baserar sig på material från partiernas kvinnoorganisationer och arkivansvarare samt på faktalitteratur som finns tillgänglig på Helsingfors universitets bibliotek. Förutom detta användes Internet som källa. Praktiskt taget alla partier i studiet har beaktat kvotprincipen i sitt beslutande organ. Partierna har för tillfället en jämn fördelning mellan könen i dessa. Före den nya jämställdhetslagen beaktade endast fyra partier kvotprincipen. Utifrån partiernas stadga kan det läsas att alla partier förutom Svenska folkpartiet är i högsta grad eller måttligt egalitära. Studiet bevisar att Svenska folkpartiet för tillfället kategoriseras som ett måttligt egalitärt styre i och med att partiet har en jämn könsfördelning. Vänsterförbundet är utifrån partiets stadga i högsta grad egalitärt, trots detta har partiets kongress en ojämn könsfördelning vilket tyder på att partiet kategoriseras som ett parti med ett måttligt egalitärt styre.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: jämställdhet
kvotprincipen
hierarkiskt styre
egalitärt styre
kvinnor


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.85KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot