Jämställdhet inom politiken: En analys av likheter och skillnader mellan politiska partier i Finland

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Orlo, Nina-Maria
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:00:33Z
dc.date.available 2009-09-08T10:00:33Z
dc.date.issued 2004-02-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12767
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract I denna pro gradu-avhandling granskas könsfördelningen i sju finländska partier och deras beslutande organ. Då könsfördelningen av partiernas medlemsantal är jämt är önskan den att denna jämställdhet också syns i partiernas beslutande organ. Resultaten evalueras i enlighet med idealet om en representation som tyder på jämställdhet. Jämställdheten i partiernas beslutande organ påverkas av kvotprincipen. Med detta anses att förhållandet mellan könen är indelade i en proportion 40:60. Utifrån partiernas stadga får man upplysning om partierna bör beakta kvoteringen eller om det är en rekommendation. Av stadgan framgår också om kvotprincipen inte nämns alls. Studiet ger uppgifter om tillämpningen av kvotprincipen och eventuell jämställdhet i partiernas beslutande organ. Om kvotprincipen i ett parti är obligatoriskt kallas partiets styre egalitärt. Om kvotprincipen inte beaktas kallas partiets styre hierarkiskt. Studiet reder ut hurudant styre partierna har. Uppsatsen ger en klar bild om hur jämställdhet har tillämpats före den nya jämställdhetslagen (1995) och hur situationen ser ut i de finländska partierna just nu. Studiets baserar sig på Rosabeth Moss Kanters teori om majoritets- och minoritetsfördelningen mellan kvinnor och män i grupper, i detta fall i partiernas organ. Studiet är komparativt, och undersöker skillnader i könsfördelningen i sju partiers styrelse, fullmäktige och totala medlemsantal under åren 1994, 1999 och 2003. Stadga undersöks för att få en uppfattning om respektive partiers inställning till kvotprincipen. Studiet baserar sig på material från partiernas kvinnoorganisationer och arkivansvarare samt på faktalitteratur som finns tillgänglig på Helsingfors universitets bibliotek. Förutom detta användes Internet som källa. Praktiskt taget alla partier i studiet har beaktat kvotprincipen i sitt beslutande organ. Partierna har för tillfället en jämn fördelning mellan könen i dessa. Före den nya jämställdhetslagen beaktade endast fyra partier kvotprincipen. Utifrån partiernas stadga kan det läsas att alla partier förutom Svenska folkpartiet är i högsta grad eller måttligt egalitära. Studiet bevisar att Svenska folkpartiet för tillfället kategoriseras som ett måttligt egalitärt styre i och med att partiet har en jämn könsfördelning. Vänsterförbundet är utifrån partiets stadga i högsta grad egalitärt, trots detta har partiets kongress en ojämn könsfördelning vilket tyder på att partiet kategoriseras som ett parti med ett måttligt egalitärt styre. en
dc.language.iso sv
dc.subject jämställdhet sv
dc.subject kvotprincipen sv
dc.subject hierarkiskt styre sv
dc.subject egalitärt styre sv
dc.subject kvinnor sv
dc.title Jämställdhet inom politiken: En analys av likheter och skillnader mellan politiska partier i Finland sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record