Goda råd är vägen till framgång : en studie av framgångsfaktorerna hos en rådgivarorganisation

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12769
Title: Goda råd är vägen till framgång : en studie av framgångsfaktorerna hos en rådgivarorganisation
Author: Lindberg, Mats
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-11-17
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12769
Thesis level: master's thesis
Abstract: Denna avhandling ar en studie av verksamheten hos en organisation, Sydspetsens Nyforetagarcentral r.f. i Vastra Nyland. Foreningens verksamhetside ar att tillhandahalla jamlikt och objektivt radgivningstjanster for personer som onskar utvardera sin affarside och verksamhetsforutsattningar i syfte att eventuelit inleda foretagsverksamhet. Avhandlingens syfte ar att forklara varfor foretag grundade efter konsultering hos Nyforetagarcentralen overlever i hogre grad an foretag i allmanhet. Ur samhallssynvinkel ar sunda foretag en forutsattning for uppratthallandet av valfarden. Forskningsansatsen begransas till att ur anvandarperspektiv utvardera verksamheten. Teori om utvardering, narmast utvarderingsteori om organisationer, bildar avhandlingens teoretiska referensram. Som stud for den konkreta utvarderingen tillampas brukarmodellen. Utskick av enkater eller insamlande av motsvarande undersokningsmaterial har omojliggjorts pa grund av sekretess, behovliga kontaktuppgifter har inte lamnats ut. Behovligt forskningsmaterial har tillhandahallits av foreningen i form av tidigare gjord kundundersokning. Undersokningen har utforts 2007. Den aktuella avhandlingen har fardigstallts under varen 2008. Resultatet for forskningen visar att kompetens, tjansternas tillganglighet och verksamhetssatt forklarar effektiviteten. Emellertid beaktar forskningen inte faktorer sasom radande konjunkturlage eller eventuella forandringar i den lokala foretagskulturen som forklaringsfaktorer. Den gjorda utvarderingsforskningen bor darfor ses som eft forsok att lyfta fram den bedrivna verksamheten hos Sydspetsens Nyforetagarcentral r.f som en delforklaring till varfor overlevnadsgraden bland de foretag som konsulterat organisationen tenderar att vara hogre an vad allmant ar. Resultatet av forskningen forklarar inte alit utan ska ses som en del av en storre forklaringsproblematik.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yritysneuvonta
konsultointi
tulevaisuus
framgång
rådgivarorganisation
Nyföretagarcentral
Sydspetsen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.64Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record