Riskin mittaaminen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/12778
Julkaisun nimi: Riskin mittaaminen
Tekijä: Ollila, Heidi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2008-05-12
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12778
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Työni on katsaus riskin mittaamiseen kansantaloustieteessä. Riskin mittaaminen on keskeinen ongelma etenkin sijoittamista koskevassa päätöksenteossa. Riskille on kirjallisuudessa ehdotettu monia eri mittareita, joita on myös kritisoitu eri syistä. Kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että mittarit eivät toteuta yleisiä käsityksiä riskistä tai niitä voi käyttää vain hyvin rajoittavien oletusten vallitessa. Esittelen tutkielmassani tarkemmin kaksi riskimittaria, Aumannin ja Serranon (2007) riski-indeksin sekä Fosterin ja Hartin (2007) operationaalisen riskimittarin ja arvioin näitä suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen. Aumannin ja Serranon sekä Fosterin ja Hartin mittarit ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, mutta ne tuottavat samankaltaisia riskilukuja ja ovat monilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Osoittautuu, että nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joiden puolesta ne ovat potentiaalisia korvaamaan aiempia mittareita. Eräs selkeä ero mittareiden välillä on se, että ainoastaan Fosterin ja Hartin mittarille on olemassa selkeä tulkinta päätöksenteosta.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: riskit
mittaus
päätösteoria


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.18KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot