Riskin mittaaminen

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12778
Titel: Riskin mittaaminen
Författare: Ollila, Heidi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2008-05-12
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12778
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Työni on katsaus riskin mittaamiseen kansantaloustieteessä. Riskin mittaaminen on keskeinen ongelma etenkin sijoittamista koskevassa päätöksenteossa. Riskille on kirjallisuudessa ehdotettu monia eri mittareita, joita on myös kritisoitu eri syistä. Kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että mittarit eivät toteuta yleisiä käsityksiä riskistä tai niitä voi käyttää vain hyvin rajoittavien oletusten vallitessa. Esittelen tutkielmassani tarkemmin kaksi riskimittaria, Aumannin ja Serranon (2007) riski-indeksin sekä Fosterin ja Hartin (2007) operationaalisen riskimittarin ja arvioin näitä suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen. Aumannin ja Serranon sekä Fosterin ja Hartin mittarit ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, mutta ne tuottavat samankaltaisia riskilukuja ja ovat monilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Osoittautuu, että nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joiden puolesta ne ovat potentiaalisia korvaamaan aiempia mittareita. Eräs selkeä ero mittareiden välillä on se, että ainoastaan Fosterin ja Hartin mittarille on olemassa selkeä tulkinta päätöksenteosta.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: riskit
mittaus
päätösteoria


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.18Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post