Riskin mittaaminen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Ollila, Heidi
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:00:43Z
dc.date.available 2009-09-08T10:00:43Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12778
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Työni on katsaus riskin mittaamiseen kansantaloustieteessä. Riskin mittaaminen on keskeinen ongelma etenkin sijoittamista koskevassa päätöksenteossa. Riskille on kirjallisuudessa ehdotettu monia eri mittareita, joita on myös kritisoitu eri syistä. Kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että mittarit eivät toteuta yleisiä käsityksiä riskistä tai niitä voi käyttää vain hyvin rajoittavien oletusten vallitessa. Esittelen tutkielmassani tarkemmin kaksi riskimittaria, Aumannin ja Serranon (2007) riski-indeksin sekä Fosterin ja Hartin (2007) operationaalisen riskimittarin ja arvioin näitä suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen. Aumannin ja Serranon sekä Fosterin ja Hartin mittarit ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, mutta ne tuottavat samankaltaisia riskilukuja ja ovat monilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Osoittautuu, että nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joiden puolesta ne ovat potentiaalisia korvaamaan aiempia mittareita. Eräs selkeä ero mittareiden välillä on se, että ainoastaan Fosterin ja Hartin mittarille on olemassa selkeä tulkinta päätöksenteosta. en
dc.language.iso fi
dc.subject riskit fi
dc.subject mittaus fi
dc.subject päätösteoria fi
dc.title Riskin mittaaminen fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record