"Ilomielin valmiina palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani" Tutkimus siitä kuinka Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta ohjasi pikkulottatoimintaa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12788
Title: "Ilomielin valmiina palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani" Tutkimus siitä kuinka Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta ohjasi pikkulottatoimintaa
Author: Kähö, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2001-11-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/12788
Thesis level: master's thesis
Abstract: Lotta Svärd –järjestö ja sen nuorisokasvatus on todettu aatteeltaan valkoiseksi useassa tutkimuksessa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka Lotta Svärd –järjestön keskusjohtokunta päätöksillään ohjasi pikkulottatoimintaa. Tärkeässä osassa tutkimusta on Saara Forsius, joka toimi pikkulottien tyttötyönneuvojana vuosina 1938-1944. Saara Forsius valittiin keskusjohtokunnan päätöksellä tehtäväänsä, joten hän edusti käytännössä keskusjohtokunnan tyttötyölinjaa. Saara Forsiuksen muistiinpanojen ja pikkulottalehden artikkeleiden pohjalta hahmotetaan mistä asioista keskusjohtokunta oli huolissaan pikkulottatoiminnassa ja mitä asioita painotettiin toiminnan eri vaiheissa. Saara Forsius on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt usein pelkäksi viittaukseksi, joten hänen ajatusten esilletuominen tuo uutta näkökantaa pikkulottatoimintaan. Tutkimuksessa on mukana entisten pikkulottien haastatteluja, joiden avulla kerrotaan pikkulottatoiminnasta paikallisellatasolla, kuinka keskusjohtokunnan päätökset koettiin paikallisesti ja miten ne vaikuttivat toimintaan. Haastatelut ovat taustoiltaan erilaisilta paikkakunnilta. Tutkielmasta käy ilmi, että pikkulottien Kultaiset sanat olivat hyvin lähellä partiolakia. Ihanteet olivat aikakaudelle tyypillisiä, eivät sidottu tiettyyn järjestöön tai maahan. Pikkulotta- ja partiotoimintaa vertaillaan ajatusmaailmaltaan toisiinsa. Tutkielmassa käsitellään myös pikkulotta- ja partiotoiminnan leviämistä esimerkki paikkakunnilla. Pikkulottatoiminta voidaan jakaa kolmeen selkeään ajanjaksoon; vapaan kehityksen vuosiin 1931-1937, aatteeseen ja kasvatukseen painottuneisiin vuosiin 1938-1939 sekä sotavuosiin. Lähteinä on käytetty – aikaisemman tutkimuksen ohella – ensisijaisesti Sota-arkistossa sijaitsevia Lotta Svärd –järjestön asiakirjoja, Saara Forsiuksen tyttötyötä koskevia muistiinpanoja Lottamuseosta, järjestön omia julkaisuja, mm. Lotta Svärd – ja Pikkulotta –lehtiä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Lotta Svärd
pikkulotta
nuorisokasvatus
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record