11 september : från ofattbara attacker till oundvikliga motattacker : En innehållsanalys av Hufvudstadsbladets och Vasabladets rapportering om attackerna mot USA den 11 september 2001.

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Back, Elisabet
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:01:01Z
dc.date.available 2009-09-08T10:01:01Z
dc.date.issued 2008-04-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12798
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradun undersöker hur rapporteringen om 11 september-attackerna såg ut i de finlandssvenska dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Vasabladet. Granskningen är en fallstudie, men samtidigt ett bidrag till den övriga forskningen om katastrof- och krigsjournalistik. Syftet är att utreda vilka teman och aktörer som förekommer samt vilka specifika fenomen som ses i rapporteringen. Med tanke på nyhetens särdrag – att attackerna är riktade mot stormakten USA, kräver tusentals västerländska dödsoffer och att de misstänkta förövarna är muslimska fundamentalister – har jag fördjupat mig i rapporteringen om skuldfrågan, motiven för attackerna, motattacker och vilken världsbild tidningarna ger. Materialet består av tre dagars nyhetsrapportering i vardera tidningen. Arbetet bygger på metoderna kvantitativ innehållsanalys för att granska teman och aktörer samt kvalitativ närläsning för att granska fenomen. Resultaten visar att rapporteringen huvudsakligen utgick från det som gjordes och sades i USA. Tidningarna pekade genast och utan bevis ut al-Qaidas ledare Usama bin Ladin som den skyldiga. De gav eko åt den amerikanska ledningens krav på motattacker utan att ifrågasätta om det fanns andra möjligheter att straffa de skyldiga. Det här ledde till att motattacker framstod som oundvikliga. Hufvudstadsbladet och Vasabladet delade i början av rapporteringen upp världen i "vi" och "de" eller väst mot den muslimska världen. De såg ingen skillnad på förövarna och vanliga muslimer – förövarna beskrevs vara muslimer eller araber och vanliga muslimer fick dömande beskrivningar. Samtidigt framställdes motivet till attackerna vara ondska, något som amerikanska politiker höll hårt på. Rapporteringen övergick senare till att höra experter som varnade för att skära alla muslimer över en kam. De pekade också på sociala orättvisor som en orsak till extremism. Slutligen fick de vanliga muslimerna uttala sig om attackerna och motattackerna. Trots att rapporteringen förändrades över tid var den bestående bilden ändå att förövarna representerade det muslimska kollektivet, vilket kunde leda till att alla muslimer sågs som terrorister. Resultaten har jämförts med annan medieforskning om 11 september samt forskning om krigsjournalistik, huvudsakligen rapporteringen under Gulfkriget. De finlandssvenska tidningarna liknade till stor del de övriga västerländska mediernas rapportering. Pro gradun diskuterar slutligen alternativ till den västcentrerade journalistik som sågs i Hufvudstadsbladets och Vasabladets 11 september-rapportering. en
dc.language.iso sv en
dc.subject terrorism en
dc.subject terrorattacker en
dc.subject självmordsattacker en
dc.subject flygkapningar en
dc.subject journalistik en
dc.subject katastrofer en
dc.subject krigsjournalistik en
dc.subject tidningsskriveri en
dc.subject massmedier en
dc.title 11 september : från ofattbara attacker till oundvikliga motattacker : En innehållsanalys av Hufvudstadsbladets och Vasabladets rapportering om attackerna mot USA den 11 september 2001. en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record