Terveysalan globaali julkinen hyvä : Tapaustutkimus Global Fund -kumppanuudesta

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12818
Titel: Terveysalan globaali julkinen hyvä : Tapaustutkimus Global Fund -kumppanuudesta
Författare: Lindstedt, Katarine
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2005-02-07
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12818
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkimuksessa tarkastellaan terveysalan globaaliongelmien hallinnan mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön kautta tuotettavan globaalin julkisen hyvän avulla. Globaaliongelmiksi tai haitakkeiksi ymmärretään esimerkiksi hiv/aidsin kaltaisten tartuntatautien rajat ylittävä leviäminen seurauksineen. Globaaliongelmat ovat korostaneet valtioiden välistä keskinäisriippuvuutta ja kannustaneet yhteistyöhön monenvälistä hyötyä tuovan globaalin julkisen hyvän tuottamiseksi ja rahoittamiseksi. Globaalin julkisen hyvän -konsepti pohjautuu talous- ja yhteiskuntatieteelliseen julkishyödykkeiden tutkimukseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole perinteisen julkishyödykkeen määritelmän kopiointi globaalille tasolle, vaan globaalin julkisen hyvän teoreettisen mallintamisen tarkistaminen ja monipuolistaminen. Yhteisten globaalien haasteiden hallitsemiseksi tarvittavien analyyttisten keinojen mallintaminen toteutetaan luomalla riittävät ehdot siitä, mitä terveysalan globaali julkinen hyvä on, sekä miten sitä voidaan tuottaa ja rahoittaa. Globaalin julkisen hyvän riittävät ehdot luodaan aikaisempien globaalin julkisen hyvän tutkimusten ja määritelmien pohjalta. Luotujen ehtojen perusteella potentiaaliseksi globaalin julkisen hyvän tuottamisen ja rahoittamisen institutionaalisen järjestämisen vaihtoehdoksi nousi julkisen ja yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välinen kumppanuus. Globaaliin terveysalaan liittyviä sopimuksia, toimintatapoja, verkostoja ja yhteistyötä, joihin kumppanuustoiminta kuuluu, voidaan kutsua regiimeiksi eli hallintajärjestelmiksi. Regiimit kansainvälisen järjestyksen normatiivisina, institutionaalisina ja epämuodollisina aspekteina suuntaavat kansainvälistä yhteistoimintaa globaalihallinnan ja hegemonin puuttuessa globaalien ja alueellisten ongelmien eri osa-alueilla. Yhteistyö regiimin puitteissa on mahdollista, koska sosiaalisen rakentumisen kautta kansainvälistä yhteistyötä tekevien välille kehittyy ajan myötä luottamusta, moraalikäsityksiä ja vuorovaikutuksen kautta oppimista. Tutkimuksen toisena tavoitteena on testata, tuottaako julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välinen kumppanuus kansainvälisen yhteistyön muotona terveysalan globaalia julkista hyvää. Testattavaksi tapaukseksi valittiin globaalin terveysalan kumppanuus Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Ehtojen testaamisen yhteydessä todettiin, että kumppanuustoiminta voi rahoittaa ja tuottaa ehtojen mukaista globaalia julkista hyvää ainakin teoriassa. Todellisuudessa kumppanuustoiminta kuitenkin kohtaa monia toimenpidehaasteita globaalilla, kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, joista suurin osa liittyy vapaamatkustajan ongelmasta seuraavaan rahoituksen vähäisyyteen.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: globaali julkinen hyvä
globalisaatio
maailmanlaajuiset ongelmat
terveysala
julkishyödykkeet
kansainvälinen yhteistyö
keskinäisriippuvuus
kumppanuus
regiimit


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.03Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post