Immateriaalioikeuksien vaikutus talouskasvuun Pohjois–Etelä-tuotesyklimallissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12819
Title: Immateriaalioikeuksien vaikutus talouskasvuun Pohjois–Etelä-tuotesyklimallissa
Author: Kanerva, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12819
Thesis level: master's thesis
Abstract: Endogeeninen kasvuteoria on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa talouskasvun kuvaajana. Sen mukaan kasvua synnyttävät uudet innovaatiot. Immateriaalioikeuksilla pyritään suojaamaan innovaatioiden kehittäjiä jäljittelijöiltä ja luomaan insentiivi panostaa epävarmaan tuotekehitystyöhön tulevaisuuden monopolituottojen toivossa. Kehitysmaat puolestaan pyrkivät jäljittelemään teollisuusmaiden tuotteita ja tuotantotapoja, jotta ne pystyisivät saamaan teollisuusmaiden korkealaatuista osaamista ja parantamaan asemaansa kansainvälisessä kaupassa. Heikkojen immateriaalioikeuksien kääntöpuolena on, että teollisuusmaat eivät ole halukkaita siirtämään tuotantoaan kehitysmaihin jäljittelyn pelossa. WTO:n jäsenmaat allekirjoittivat 1990-luvulla TRIPS-sopimuksen, joka määrittelee immateriaalioikeuksien kansainvälisen vähimmäistason. Sopimuksen tavoitteena on hillitä kehitysmaissa tapahtuvaa jäljittelyä sekä kannustaa tuotekehitystä ja teknologiansiirtoa. Jäsenmailla on ollut aikaa kuluvaan vuoteen 2006 asti nostaa immateriaalioikeuksien suojansa TRIPS-sopimuksen tasolle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, millä tavoin kehitysmaiden immateriaalioikeuksien suojan vahvistaminen vaikuttaa talouskasvuun. Tarkastelu pohjautuu kahteen teoreettiseen endogeeniseen Pohjois–Etelä-tuotesyklimalliin, joissa uudet innovaatiot korvaavat vanhat. Glassin ja Saggin (2002a) mallissa teollisuusmaat siirtävät tuotantoaan alhaisten tuotantokustannusten kannustamana kehitysmaihin perustamalla niihin tytäryhtiöitä. Toisessa tutkielmaan valitussa mallissa (Yang & Maskus 2001) teollisuusmaiden yritykset lisensoivat teknologiansa Etelän yritysten käytettäväksi. Tutkielman tavoitteena on myös tarkastella, vaikuttaako teknologiansiirtokanava immateriaalioikeuksien suojan vahvistamisen seurauksiin. Erilaiset teknologiansiirtokanavat johtavat toisistaan poikkeaviin tuloksiin tuotesyklimalleihin pohjautuvassa tarkastelussa. Tutkielman tuloksena on, että immateriaalioikeuksien suojan vahvistamisen vaikutus talouskasvuun riippuu tavasta, jolla teknologiaa siirtyy Pohjoisesta Etelään. Immateriaalisuojan vahvistaminen alentaa talouskasvua, kun suorat ulkomaiset investoinnit ja jäljittely siirtävät teknologiaa: immateriaalisuojan vahvistuminen nostaa jäljittelyn kustannuksia, minkä seurauksena Pohjoisen tuotanto kasvaa vähentäen tuotekehityksen resursseja. Lisensoinnin toimiessa teknologian siirtäjänä talouskasvu paranee: immateriaalisuojan vahvistaminen lisää lisensoinnista saatavia tuottoja ja vähentää lisensoinnin kustannuksia, jolloin Pohjoisen resursseja vapautuu innovointiin. Vertailtaessa tuloksia muihin aihepiiristä tehtyihin tutkimuksiin havaitaan immateriaalisuojan vahvistamisella olevan positiivinen vaikutus selvimmin silloin, kun lisensointi toimii teknologian välittäjänä. Muissa tapauksissa immateriaalisuojan vaikutus talouskasvuun on pääsääntöisesti negatiivinen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: immateriaalioikeus
lisensointi
innovaatiot
jäljittely
talouskasvu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record