Does an Enlargement of a Common Market Induce Growth and Income Convergence?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12820
Title: Does an Enlargement of a Common Market Induce Growth and Income Convergence?
Author: Kähkönen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-01-03
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12820
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objective of this study is to analyse the effects of an enlargement of a common market on economic growth and incomes. The analytical framework is developed by Uwe Walz (1998). The underlying growth model draws on the work of Grossman and Helpman (1991). Growth is explained with continuous developing of new differentiated intermediate inputs in an R&D sector. The use of these intermediates yields economies of scale and further, productivity gains in final goods production. The countries' specialisation patterns are determined together with the mentioned scale economies and agglomeration advantages and disadvantages arising from transport costs. The new country to the common market is considered to be technologically lagging compared to the initial countries. The differences in technology are of such magnitude that the entrant cannot take part in the R&D activity at all. The study of the enlargement is divided into two sequences: liberalisation of trade and liberalisation of migration. The result of removing the barriers to trade is faster economic growth and income convergence between the initial common market countries. The enhanced welfare is observed as better wages in the new member state. The specialisation patterns become less drastic, with the reallocation of resources leading to the innovating activity being more evenly distributed. In the case of labour mobilisation, faster growth is achieved with qualifications. The migration of unskilled workers to the initial common market countries slows down growth. The immigration of skilled workers in turn leads to faster growth if and only if it was used relatively less intensively in the new member country prior to the enlargement. In this case wages converge. The starting point of the study consists of the following papers: Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991): Innovation and Growth in the Global Economy. The MIT Press, Cambridge, Ma. USA. Walz, U. (1998): Does an Enlargement of a Common Market Stimulate Growth and Convergence? Journal of International Economics 45, 297-321. Walz, U. (1996): Transport costs, Intermediate Goods, and Localized Growth. Regional science and Urban Economics 26, 671-695.Työssä tarkastellaan sisämarkkina-alueen laajenemisen vaikutusta taloudelliseen kasvuun ja tuloihin. Tutkimuksen viitekehyksen on kehittänyt Uwe Walz (1998), jonka malli pohjautuu Grossmanin ja Helpmanin (1991) sisäsyntyisen kasvun malliin. Ongelman tarkasteluun käytettävässä mallissa taloudellinen kasvu perustuu jatkuvaan uusien, erilaistettujen välituotteiden kehittämiseen talouden tutkimus- ja kehityssektorissa. Välituotteiden käyttö johtaa skaalaetujen kautta tuottavuuden paranemiseen lopputuotteiden valmistuksessa. Edellä mainittu sekä kuljetuskustannuksista aiheutuvat tuotantoyksiköiden keskittymisen edut ja haitat johtavat sisämarkkina-alueen maiden epätäydelliseen erikoistumiseen hyödykkeiden tuotannossa. Sisämarkkina-alueen uuden jäsenen oletetaan olevan teknologialtaan jäljessä alkuperäisistä jäsenistä. Kehittymättömyys on sitä luokkaa, ettei ko. maa pysty osallistumaan tuotekehittelyyn lainkaan. Laajentumisen vaikutuksia tarkastellaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä poistetaan kaupan esteet ja toisessa sallitaan työvoiman liikkuminen alueella. Kaupan vapauttaminen johtaa taloudellisen kasvun nopeutumiseen ja tuloerojen vähenemiseen sisämarkkina-alueen alkuperäisten jäsenmaiden välillä. Uudessa maassa hyvinvoinnin nousu näkyy suurempina palkkoina. Erikoistuminen tuotannossa muuttuu, resurssien uudelleenallokointi johtaa t&k –toiminnan tasaisempaan jakautumiseen. Työvoiman liikkuvuus johtaa nopeampaan kasvuun vain tietyin ehdoin. Kouluttamattoman työvoiman virtaaminen sisämarkkina-alueen alkuperäisiin jäsenmaihin hidastaa kasvua, koulutetun työvoiman muutto taas johtaa nopeampaan kasvuun jos ja vain jos sen käyttö uudessa jäsenmaassa oli tehottomampaa ennen jäsenyyttä verrattuna alkuperäisjäseniin. Tässä tapauksessa myös palkat lähentyvät toisiaan. Keskeisiä artikkeleita: Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991): Innovation and Growth in the Global Economy. The MIT Press, Cambridge, Ma. USA. Walz, U. (1998): Does an Enlargement of a Common Market Stimulate Growth and Convergence? Journal of International Economics 45, 297-321. Walz, U. (1996): Transport costs, Intermediate Goods, and Localized Growth. Regional science and Urban Economics 26, 671-695.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: endogenous growth
regional integration
international trade
factor mobility
economic growth
talouskasvu
integraatio
kansainvälinen kauppa
vapaakauppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.80Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record