Pitkäaikaistyöttömät ja omaehtoisen työttömyyskokemuksen mahdollisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12824
Title: Pitkäaikaistyöttömät ja omaehtoisen työttömyyskokemuksen mahdollisuus
Author: Jääskeläinen, Rosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2002-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12824
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on haastateltu 10 keski-ikäistä ja ikääntyvää pitkäaikaistyötöntä, jotka on tavoitettu työttömien yhdistyksistä. Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää heidän työttömyyskokemuksensa sisältöä ja eritellä niitä tekijöitä, jotka nousevat selittämään työttömyyden muotoutumista tyydyttävänä elämäntilanteena. Työttömyyskokemuksen on nähty muodostuvan kahden tekijän vuorovaikutuksen tuloksena. Yhtäältä yksilön työllistymisen edellytyksistä koskevista tulkinnoista ja toisaalta yksilön arvostuksista ja elämänhallinnan kyvyistä. Oletuksena on ollut, että pitkään työttömänä olleet ovat kehittäneet ajattelu- ja toimintatapoja, jotka ovat edesauttaneet sopeutumista. Tutkimusmenetelmänä on käytetty ensinnäkin haastateltavien näkemysten ja kokemusten teemoittelua. Erityistä huomiota on kiinnitetty niihin näkökulmiin ja kulttuurisiin jäsennyksiin, joiden kautta haastateltavat ovat eri aiheista puhuneet. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet myös puheissa esiintyvät perustelut. Tutkimusmenetelmän tietoteoreettisena perustana on ollut sosiaalinen konstruktionismi. Haastateltavista moni koki ikäsyrjinnän suurimpana esteenä työnsaannille. Koska kysymys on tekijästä, johon yksilö ei voi vaikuttaa, tulkittiin tämän helpottavan työttömyyden kokemista. Myös monien haastateltavien materiaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin jäsentämä työorientaatio nähtiin edesauttaneen työttömyyden kanssa pärjäämistä. Keskeistä oli myös se, ettei itseä tyydyttävän toiminnan puute ollut muodostunut ongelmaksi. Jotkut jopa kokivat työttömyyden itsensä toteuttamisen kannalta työnteon aikaiseen elämään verrattuna rikkaampana aikana. Haastateltavat ei myöskään juuri kaivanneet työvoimatoimistolta palveluja, vaan päinvastoin kohtelun oltiin paikoin tyytymättömiä. Toimeentulon kanssa oli tiukkaa, mutta puhe keskittyi taloudellisen hallinnan osoittamiseen. Keskeiseksi haastateltavia toisistaan erottavaksi tekijäksi nostettiinkin omaehtoisuuden ja itseohjautuvuuden toteutuminen heidän elämäntilanteen kuvauksissa. Tällaisia työttömiä löytyi kuusi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record