Kunnianäkökulmia : kunniaväkivalta haasteena suomalaiselle väkivaltatyölle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12867
Title: Kunnianäkökulmia : kunniaväkivalta haasteena suomalaiselle väkivaltatyölle
Author: Tammisalo-Savolainen, Tuuli Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12867
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kunniaväkivallan ilmiön sijoittumista suomalaiseen auttamistyöhön. Aineisto koostuu kahdentoista väkivaltatyön ammattilaisen haastattelusta, yhdelle työntekijälle tehdystä kyselystä ja yhden kunniaväkivallan uhrin haastattelusta. Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja kysely strukturoitu kysely, jotka on analysoitu temaattista analyysia käyttäen. Aineiston aukikirjoittamisella pyritään ilmiötä kokonaisuutena kuvaavaan analyysiin. Termin kunniaväkivalta käytöstä ei ole jälkiä painetussa tai elektronisessa mediassa kuin vasta 15-20 vuotta sitten. Aiempaa tutkimusta käsitellään tutkielmassa viimeisen yhdeksän vuoden ajalta, jona aikana kunniaväkivaltaa käsittelevä tutkimusta on tähän päivään asti tehty. Tutkielmassa kunniaväkivallan monisäikeinen ilmiö on sidottu käsitteellisesti määritelmäksi. Tutkielma osoittaa, että kunniaväkivaltaan liittyy tiiviisti sen taustatekijät ja piirteet, sekä naisen seksuaalisuus ja islamin usko näitä toisiinsa kietovina voimina. Keskeistä on, että kunniaväkivallan teot johtuvat halusta rajoittaa naisen seksuaalisuutta, ja ilmiön eri tekijät ovat toistensa kiinteitä osia. Tutkielman tulokseksi saadaan kunniaväkivallan ilmiön kokoava jäsennys. Tässä tutkielmassa huomio on kohdistettu siihen, millaisena ilmiönä kunniaväkivalta näyttäytyy suomalaisessa auttamistyössä, millaisia ongelmia auttamistyössä kohdataan kunniaväkivallan parissa, ja vastaako väkivaltatyön tarjoama apu kunniaväkivaltatyön tarvetta. Maahanmuutto suurine elämänmuutoksineen näyttää lisäävän kunniaväkivaltaa, jossa individualismista ja kollektivismista johtuvat kulttuuriset tavat asettuvat ristiriitaan asettaen samalla sukupolvet ja sukupuolet törmäyskurssille. Kunniaväkivalta voidaan nähdä vallan puutteena, ja tätä puuttuvaa valtaa pyritään palauttamaan väkivalloin. Tutkielma osoittaa, etteivät nykyiset käytännöt riitä vastaamaan avun tarpeeseen. Lisäksi tutkielma osoittaa, kuinka huonosti suomalaiset työntekijät tuntevat kunniaväkivallan ilmiön. Puutteellinen tieto on erityisen ongelmallista, koska auttamiskenttä ei ulotu kaikkialle sinne, missä apua tarvittaisiin. Kunniaväkivaltaan puuttuminen on osoittautunut analyysissa kaksijakoiseksi; se vaatii familistista puuttumista individualistisia arvoja huomioon ottaen ja niitä korostaen. Tulokset tukevat sitä, että aikaisessa puuttumisessa tapahtuvat ratkaisut. Väkivallan problematiikka ei saisi kutistua laillisuuden tai laittomuuden ongelmaksi, vaan sen tarkoitus on paljastaa väkivallan peitettyjä, välillisiä tai hyväksyttyjä muotoja, tuoda ilmi niiden intressejä ja lopulta toimia väkivallan vähentämiseksi. Se edellyttää asiantuntevaa työtä ja kulttuurin tuntemusta. Tämä on ensimmäinen suomalainen haastattelumateriaaliin perustuva tutkielma kunniaväkivallasta. Lisäksi tutkielmassa on myös ensimmäinen suomenkielinen kunniaväkivaltaa käsittelevän tutkimuksen kokoava analyysi. Keskeiset lähteet: Khan (2006) Beyond Honour. A Historical Materialist Explanation of Honour Related Violence sekä Alfaro (2005) Honour Killings in Europe. An Imported Twist to the Age Old Problem of Violence against Women.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kunniaväkivalta
väkivaltatyö
seksuaalisuus
sukupuoli
ympärileikkaus
pakkoavioliitto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record