Työpaikkakiusaamisprosessi ja siitä selviytyminen - kiusattujen kirjoituskilpailuun lähettämien kirjoitusten valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12871
Title: Työpaikkakiusaamisprosessi ja siitä selviytyminen - kiusattujen kirjoituskilpailuun lähettämien kirjoitusten valossa
Author: Korjula, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12871
Thesis level: master's thesis
Abstract: TIIVISTELMÄ Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten kiusaamista kokeneet kuvasivat kiusaamisprosessia, kiusaamisen loppumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja kiusaamisesta selviytymistä. Tutkimusaineistona on 87 työpaikkakiusatun kirjoitusta. Kirjoitukset osallistuivat kirjoituskilpailuun, jonka Aktiivi-Instituutti ja STTK järjestivät. Tutkimusotteena on narratiivisuus ja menetelmänä on narratiivinen sisällönanalyysi. Sosiaalipsykologisena narratiivisena teoriakehyksenä on tarinallisen kiertokulun teoria. Tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena on kiusaamisprosessi ja selviytyminen kiusattujen kertomusten välittämänä. Pyrkimyksenä on kiusattujen äänen kuuleminen. Kiusaamisprosessia jäsennetään ja tulkitaan kirjoittajien ajatusten, tuntemusten, pyrkimysten ja toiminnan kuvauksista nousevien teemojen avulla. Selviytymistä tarkasteltiin asennoitumisen ja keinojen näkökulmasta. Aikaisempi tutkimus työpaikkakiusaamisesta on tehty lähinnä psykologian alalla stressiteorioiden ja konfliktiteorioiden näkökulmasta. Suomessa ei ole tehty aikaisemmin sosiaalipsykologista työpaikkakiusaamistutkimusta. Näkökulma työpaikkakiusaamiseen on yksilön negatiivinen vuorovaikutuskokemus, ja sitä peilataan tutkielmassa myös yhteiskunnassa käytyyn julkiseen työpaikkakiusaamis- ja työelämäkeskusteluun. Kiusaamisprosessin myös aikaa myötäileviksi teemoiksi nousivat kiusaamisen syy, kiusaamisen muoto, kiusatun tuntemukset ja toiminta, kiusatun saama tuki ja toimenpiteet työpaikalla. Kiusatut näkivät kiusaamisen syyksi usein kiusaajan ominaisuudet, mutta myös kiusaajan ja kiusatun erilaisuus sekä kiusatun oma toiminta tuli esiin. Myös työstä johtuvat syyt mainittiin. Kiusaaminen kohdistui sekä persoonaan että itse työn tekemiseen ja se oli sekä sanallista että sanatonta. Kiusatun tuntemukset olivat hyvin moninaiset välinpitämättömyydestä syyllisyyteen, itsetunnon alenemiseen ja epätoivoon asti. Kiusatut hakivat apua sekä työyhteisön sisältä että ulkopuolelta. Muutama kiusattu pystyi vaikuttamaan kiusaamisen lopettamiseen tai oleelliseen vähentämiseen lähinnä oman aktiivisuutensa ansiosta, mutta selkeästi kiusatut pystyivät vaikuttamaan kiusaamisen loppumiseen lähinnä lähtemällä pois työpaikasta. Työpaikan toimenpiteinä oli erilaisia keskusteluita ja esimiehet pystyivät vaikuttamaan kiusaamiseen parhaiten työnsiirroilla. Lakimiehet ja työpsykologi pystyivät säilyttämään muutamien työpaikan. Lääkäreiden avulla muutama jäi eläkkeelle. Työpaikkakiusaamista on vaikea kontrolloida ja ratkaisut ovat useampien tahojen yhteistyötä. Selviytymistä luonnehtii kahtiajako: selviytyminen kiusaamisen edelleen jatkuessa ja selviytyminen kiusaamisen loputtua. Selviytyminen perustui kiusattujen henkiseen kasvuun, välinpitämättömyyteen, kestämiseen, aktiivisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin muualla. Henkinen kasvu merkitsi kiusaamiskokemuksesta ja syyllisyydestä irtautumista, mutta myös uusien arvojen ja uudenlaisen suhtautumisen omaksumista sekä itseen että elämään yleensä. Selviytymisen eräs kipukohta oli siinä, että kiusaaminen koettiin häpäisyksi ja moni olisi halunnut maineensa puhdistamista. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset edellyttävät työntekijöiltä uudenlaisia ominaisuuksia. Myös hyvän työn ja hyvän työntekijän kriteerit ovat muuttuneet. Työelämässä onnistuminen on kuitenkin tärkeää edelleen ihmisen itsetunnolle. Inhimillinen kohtelu, kiusaamisen ehkäiseminen ja lopettaminen kääntyy lopulta kaikkien eduksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työpaikkakiusaaminen
tunteet
selviytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record