"Metsästys on luonnollinen asia" : Suomalaisten hirvenmetsästäjien suhde riistaan ja yhteiskuntaan 1900-luvulta 2000-luvulle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12877
Title: "Metsästys on luonnollinen asia" : Suomalaisten hirvenmetsästäjien suhde riistaan ja yhteiskuntaan 1900-luvulta 2000-luvulle
Author: Kuronen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2004-12-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/12877
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aihe on hirvenmetsästys Suomessa 1900-luvun aikana, ja siinä on tutkittu metsästäjän ja riistaeläimen välistä suhdetta sekä metsästyksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa antropologisesta näkökulmasta. Tämä on tehty siten, että metsästäjän ja riistaeläimen välisen suhteen tarkastelusta näkökulmaa on laajennettu ihmisen ja eläimen sekä kulttuurin ja luonnon välisen suhteen tarkasteluun antropologisiin teorioihin ja niihin pohjautuviin keskusteluihin perustuen (Claude Lévi-Strauss, Tim Ingold). Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ajatus, että ihminen toimii ympäristössään kulttuuristen ja sosiaalisten rakenteiden puitteissa. Siten metsästys ei ole vain esimerkiksi ravinnon hankintaa tai ylisuurten eläinkantojen karsimista, vaan metsästystä ohjaavat ja määrittävät kulttuurissa olevat käsitykset ja rakenteet ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Tutkimusaineistona tutkielmassa on käytetty hirvenmetsästysoppaita, muuta yleisempää metsästykseen liittyvää tietokirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja Internetin keskustelupalstalta kerättyä aineistoa. Tutkimusmenetelmänä on ollut kvalitatiivinen ajallinen vertailu, joka keskittyy 1930-, 1960- ja 1990-luvuille. Tarkasteluajankohdaksi on valittu koko 1900-luku, koska sinä aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut agraariyhteiskunnasta moderniksi yhteiskunnaksi. Samalla metsästys on muuttunut tarvemetsästyksestä harrastus- ja virkistystoiminnaksi. 1900-luvun alun agraariyhteiskunnassa metsästys oli kyseenalaistamaton osa maaseudun elämäntapaa. Yhteiskunnan muuttuessa metsästys muuttui erilliseksi vapaa-ajan toiminnaksi. 1960-luvulla metsästykseen liitetyt merkitykset alkoivat moninaistua, mikä alkoi näkyä esimerkiksi riistanhoidollisen näkökulman korostamisena ja luonnonsuojelullisten aatteiden huomioon ottamisena. 1900-luvun lopussa metsästäjät ovat joutuneet perustelemaan metsästysharrastusta yhä useammista näkökulmista. Se on johtanut siihen, että metsästystä perustellaan muilla paitsi itse metsästykseen liittyvillä seikoilla: riistanhoidolla, eläinkantojen tasapainolla, riskien hallinnalla. Saaliin merkitystä metsästysharrastuksessa vähätellään. Kulttuurin ja luonnon välinen suhde on 1900-luvun aikana monimutkaistunut. Yhteiskunnassa on monia eri käsityksiä kulttuurin ja luonnon suhteesta. Metsästäjät edustavat pääasiassa agraariyhteiskuntaan perustuvaa arvomaailmaa. Agraariyhteiskunnassa kulttuurin ja luonnon käsitteellinen ero ei ole kovin suuri: ihmisen asemaa luonnonympäristössä ei kyseenalaisteta. Sen sijaan modernille yhteiskunnalle on tyypillistä, että luonto on yhä kauempana ihmisen arkipäiväistä elämänpiiriä, ja ihminen nähdään luonnosta erillisenä. Se, että yhteiskunnassa tehdään voimakas ero kulttuurin ja luonnon välille ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ero olisi todellinen, empiirisesti todennettavissa. Kulttuurin ja luonnon välinen ero on olemassa, koska se on olemassa ihmisen käsitejärjestelmässä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: metsästäjät
metsästys - hirvi
luonto - ihminen
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record