Intia, Pakistan ja konflikti; Kargilin minisota demokraattisen rauhan teorian valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12879
Title: Intia, Pakistan ja konflikti; Kargilin minisota demokraattisen rauhan teorian valossa
Author: Nordberg, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12879
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman lähtökohtana on tarkastella Intian ja Pakistanin ongelmallisia suhteita demokraattisen rauhan teorian avulla. Tapauksena käytetään maiden välillä kesällä 1999 käytyä Kargilin minisotaa, jossa ensimmäisen kerran historiassa kaksi todistetusti ydinasekapasiteetin omaavaa valtiota olivat vastakkain aseellisessa konfliktissa. Ajatus demokraattisesta rauhasta on nauttinut suurta suosiota kylmän sodan jälkeisessä maailmassa niin tutkijoiden kuin päätöksentekijöiden keskuudessa. Demokratian maailmanlaajuisen leviämisen myötä juuriltaan ja perusteiltaan pitkälti länsimainen teoria on tullut uuden haasteen eteen. Yksi tämän tutkimuksen keskeisistä motiiveista on asettaa teoria koetukselle viemällä se sille vieraampaan ympäristöön. Intian niemimaan kiistakumppanien tuoreimman yhteenoton avulla arvioidaan teorian universaalia validiteettia. Demokraattisen rauhan teorian keskeinen väite on "demokratiat eivät sodi keskenään". Suurin osa teoreetikoista on pitäytynyt uskollisena teorian kantilaisille juurille uskomalla demokratioiden rauhanomaisuuden rajoittuvan vain niiden keskinäisiin suhteisiin. Tässä tutkielmassa arvionnin kohteena on myös teorian empiiriseltä perustaltaan heikompi, monadinen variantti. Sen mukaan demokratiat ylipäätänsä ovat rauhanomaisempia kuin muut valtiot. Demokratian ja rauhan välistä linkkiä on teoriassa pääosin selitetty kahden mallin avulla. Demokratioissa rauhaa tuottavina elementteinä ovat sekä demokraattiset instituutiot ja normit. Yhdessä nämä vaikuttavat demokratioiden ulkopoliittiseen toimintaan. Nämä selitysmallit ovat olleet teorian piirissä eniten kritisoitu alue, ja varsinkin niiden validiteettia pyritään tutkielmassa arvioimaan tapauksena käytettävän Kargilin minisodan avulla. Tutkielman strategiana on arvioida demokraattisen rauhan teorian selitysvoimaa yhden tapauksen - Intian ja Pakistanin välisen konfliktin - avulla. Samalla katsotaan maiden välisiä ongelmallisia suhteita lähtökohdista, jotka perinteisesti ovat Intian niemimaan turvallisuustutkimuksessa jääneet vähäisemmälle huomiolle. Demokraattisen rauhan teorian runsasta kirjallisuutta hyödynnetään nimenomaan käytettävä valtiopari mielessä. Kargilin minisodan lähdemateriaali on tuoretta ja peräisin pääasiallisesti kansainvälisen politiikan julkaisuista ja kansainvälisistä tiedotusvälineistä. Kargilin minisota vastaa joiltakin osin demokraattisen rauhan teorian positioita. Kriisissä aloite oli peräisin Pakistanista ja valtioista demokraattisempi Intia käyttäytyi - sotilaallisesta vastauksestaan huolimatta - vastuuntuntoisesti. Kargil ei myöskään muodostanut poikkeusta "demokratiat eivät sodi keskenään" -säännölle, koska Pakistan ei ollut todellinen demokratia kriisin syttyessä. Käytetty tapaus nostaa kuitenkin esiin enemmän teorian ongelmia kuin sitä vahvistavia tekijöitä, ja näitä ovat varsinkin sidonnaisuus määritelmiin ja liika yksinkertaistaminen. Teorian selitysmallit ontuvat Etelä-Aasian kiistakumppanien antagonistisessa todellisuudessa, ja esimerkiksi kulttuurisilla tekijöillä näyttää olevan tässä valtioparissa huomattavasti teorian olettamaa suurempi merkitys. Maiden välisten ongelmien ytimessä on Kashmirin kysymys, ja ilman sen ratkaisemista ei maiden välille näytä syntyvän todellista rauhaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: demokraattisen rauhan teoria - poliittiset kriisit
konfliktit - kansainväliset suhteet - Intia - Pakistan


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.32Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record