Äidin raskas luopuminen - Naisten kokemuksia huostaanotosta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12884
Title: Äidin raskas luopuminen - Naisten kokemuksia huostaanotosta
Author: Nelson, Christa
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärtämystä niitä naisia kohtaan, jotka ovat antaneet lapsensa huostaan. Olen halunnut selvittää, mitkä seikat ovat vaikuttaneet huostaanottoon, ja mitkä tunteet ovat vallitsevia, kun nainen itse suostuu lapsensa huostaanottoon. Tutkimuskysymyksellä Kuka on huostaanotetun lapsen äiti? haluan selvittää huostaanotetun lapsen äidin elämänkulkua. Tarkastelen naisten suhdetta omaan äitiinsä kiintymyssuhde-teorian pohjalta sekä tuon suhteen merkitystä äitiysiden-titeetin rakentumisessa. Tutkimukseni keskeiset teemat nousevat siis naisten omasta lapsuudesta ja suhteesta omaan äitiinsä, huostaanottoprosessin käynnistämiseen vaikuttaneista seikoista, naisten tunteista huostaanottoprosessissa, sekä naisten omista pohdinnoista tapahtuneesta ja kokemuksista jaetusta vanhemmuudesta. Aineistoni koostuu viidestä elämäkertahaastattelusta. Kaikki naiset ovat yksinhuoltajia. Kahden naisen kohdalla lapsen isä on kuollut. Elämäkerrallisessa tutkimusotteessa painopiste on tutkittavan äänessä, ja sen avulla halutaan löytää vastaus kysymykseen, miten ihmiset ovat sitä mitä he ovat, ja miten heistä on sellaisia tullut. Tutkimukseni metodologinen lähtökohta on fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä. Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ja ilmiöitä. Pyrkimyksenä ei ole niinkään löytää universaaleja yleistyksiä, vaan ymmärtää jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. Hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneuttisen tutkimuksen päämääränä on ymmärtää kohde syvemmin. Työn alkaessa jokaisella tutkijalla on jonkinlainen alustava mielikuva, esiymmärrys, jota hän pyrkii syventämään. Tutkittavan koettu elämä esiymmärryksineen muodostaa perustason. Toisella tasolla tutkija reflektoi, tematisoi ja käsitteellistää ensimmäisen tason merkityksiä. Olen tutkimukseni toteuttamisessa myös halunnut painottaa empatian merkitystä. Empatia syntyy ja elää vuorovaikutuksessa, ja kyse on kosketetuksi tulemisesta siten, että tunteet ja ajattelu havahtuvat. Tutkimustuloksena totean, että kaikilla tutkittavilla on etäinen suhde äitiinsä. Kukaan naisista ei pitänyt omaa äitiään tai muuta sukulaista kannattelevana voimana huostaanottoprosessissa, ja katson tämän johtuvan siitä, että naisille ei ollut lapsuudessaan muodostunut omista vanhemmistaan riittävän kiinnipitävää ympäristöä. Kaikki naiset sisäistivät syyllisyydentunteitaan, riippumatta siitä, olivatko lasten isät aktiivisesti lasten elämässä vai eivät. Naiset sinnittelivät ristiriitaisten tunteiden kanssa. Lapsensa parhaaksi he rikkoivat yhteiskunnan normiodotusta hyvästä äidistä ja luopuivat lapsestaan. Tutkimustuloksena totean, että kaikki naiset ovat toteuttaneet hyvää äitiyttä osatessaan arvioida tilanteen lapsensa edun kannalta. Hyvä äiti antaa muiden hoitaa, kun omat voimat eivät riitä. Vanhempien suhde lapsiinsa on säilynyt lämpimänä, ja vahvistumista oli havaittavissa niin lapsilla kun äideilläkin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12884
Date: 2004-05-03
Subject: naiset
huostaanotto
äitiys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record