Äidin raskas luopuminen - Naisten kokemuksia huostaanotosta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalityö (Yhteiskuntapolitiikan laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki en
dc.contributor Helsingfors universitet sv
dc.contributor.author Nelson, Christa
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:02:18Z
dc.date.available 2009-09-08T10:02:18Z
dc.date.issued 2004-05-03 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12884
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärtämystä niitä naisia kohtaan, jotka ovat antaneet lapsensa huostaan. Olen halunnut selvittää, mitkä seikat ovat vaikuttaneet huostaanottoon, ja mitkä tunteet ovat vallitsevia, kun nainen itse suostuu lapsensa huostaanottoon. Tutkimuskysymyksellä Kuka on huostaanotetun lapsen äiti? haluan selvittää huostaanotetun lapsen äidin elämänkulkua. Tarkastelen naisten suhdetta omaan äitiinsä kiintymyssuhde-teorian pohjalta sekä tuon suhteen merkitystä äitiysiden-titeetin rakentumisessa. Tutkimukseni keskeiset teemat nousevat siis naisten omasta lapsuudesta ja suhteesta omaan äitiinsä, huostaanottoprosessin käynnistämiseen vaikuttaneista seikoista, naisten tunteista huostaanottoprosessissa, sekä naisten omista pohdinnoista tapahtuneesta ja kokemuksista jaetusta vanhemmuudesta. Aineistoni koostuu viidestä elämäkertahaastattelusta. Kaikki naiset ovat yksinhuoltajia. Kahden naisen kohdalla lapsen isä on kuollut. Elämäkerrallisessa tutkimusotteessa painopiste on tutkittavan äänessä, ja sen avulla halutaan löytää vastaus kysymykseen, miten ihmiset ovat sitä mitä he ovat, ja miten heistä on sellaisia tullut. Tutkimukseni metodologinen lähtökohta on fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä. Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ja ilmiöitä. Pyrkimyksenä ei ole niinkään löytää universaaleja yleistyksiä, vaan ymmärtää jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. Hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneuttisen tutkimuksen päämääränä on ymmärtää kohde syvemmin. Työn alkaessa jokaisella tutkijalla on jonkinlainen alustava mielikuva, esiymmärrys, jota hän pyrkii syventämään. Tutkittavan koettu elämä esiymmärryksineen muodostaa perustason. Toisella tasolla tutkija reflektoi, tematisoi ja käsitteellistää ensimmäisen tason merkityksiä. Olen tutkimukseni toteuttamisessa myös halunnut painottaa empatian merkitystä. Empatia syntyy ja elää vuorovaikutuksessa, ja kyse on kosketetuksi tulemisesta siten, että tunteet ja ajattelu havahtuvat. Tutkimustuloksena totean, että kaikilla tutkittavilla on etäinen suhde äitiinsä. Kukaan naisista ei pitänyt omaa äitiään tai muuta sukulaista kannattelevana voimana huostaanottoprosessissa, ja katson tämän johtuvan siitä, että naisille ei ollut lapsuudessaan muodostunut omista vanhemmistaan riittävän kiinnipitävää ympäristöä. Kaikki naiset sisäistivät syyllisyydentunteitaan, riippumatta siitä, olivatko lasten isät aktiivisesti lasten elämässä vai eivät. Naiset sinnittelivät ristiriitaisten tunteiden kanssa. Lapsensa parhaaksi he rikkoivat yhteiskunnan normiodotusta hyvästä äidistä ja luopuivat lapsestaan. Tutkimustuloksena totean, että kaikki naiset ovat toteuttaneet hyvää äitiyttä osatessaan arvioida tilanteen lapsensa edun kannalta. Hyvä äiti antaa muiden hoitaa, kun omat voimat eivät riitä. Vanhempien suhde lapsiinsa on säilynyt lämpimänä, ja vahvistumista oli havaittavissa niin lapsilla kun äideilläkin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject naiset en
dc.subject huostaanotto en
dc.subject äitiys en
dc.title Äidin raskas luopuminen - Naisten kokemuksia huostaanotosta en
dc.identifier.laitoskoodi 7051 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record