Toimintakyky ja terveyskäyttäytyminen, trendit ja yhteydet eläkeikäisessä väestössä, 1985-2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12896
Title: Toimintakyky ja terveyskäyttäytyminen, trendit ja yhteydet eläkeikäisessä väestössä, 1985-2003
Author: Sulander, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-03-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12896
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa eläkeikäisten suomalaisten toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen muutoksia ja yhteyksiä väestötasolla vuosien 1985-2003 välillä. Lisäksi tutkittiin toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen sosiodemografisia eroja. Aineistona käytettiin kahden vuoden välein toteutettua Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimusta (EVTK), jota on kerätty vuodesta 1985 lähtien. Tutkimukseen valittujen 65-79-vuotiaiden naisten ja miesten kokonaismäärä oli 13 232 vuosien 1985-2003 välillä. Keskimääräinen vastausprosentti oli hieman yli 80. Itse ilmoitettuja päivittäistoimintoja (ADL) käytettiin kuvaamaan toimintakykyä. Terveyskäyttäytymistä tutkittiin ruokavalion, tupakoinnin, alkoholinkäytön, fyysisen aktiivisuuden ja myös painoindeksin kautta. Toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen yhteyksien tarkastelussa vakioitiin myös kroonisten sairauksien vaikutus. Sosiodemografisia eroja tarkasteltiin ikäryhmien, eläkeikää edeltävän ammatin ja siviilisäädyn kautta. Tulokset raportoitiin ikävakioitujen trendien sekä logistisen että ordinaalisen regression avulla. Tutkimus osoitti toimintakyvyn kohentuneen 1980-luvun puolestavälistä vuosituhannen vaihteeseen. Toimintakyky oli parempi nuoremmilla vastaajilla, toimistotyötä tehneillä ja naimissa olevilla. Tämän päivän eläkeikäiset syövät terveellisemmin ja tupakoivat vähemmän, mutta käyttävät enemmän alkoholia ja ovat lihavampia kuin ikätoverinsa pari vuosikymmentä sitten. Terveellisen ruokavalion noudattaminen, tupakointi, alkoholinkäyttö ja lihavuus olivat yleisimpiä nuorimassa ikäryhmässä. Maataloustyötä tehneiden keskuudessa oli vähiten terveellistä ruokavaliota noudattavia ja eniten lihavia. Alkoholinkäyttö oli puolestaan yleisempää toimistotyötä tehneillä. Naimissa olevat noudattivat useammin terveellistä ruokavaliota ja tupakoivat vähemmän kuin ei-naimisissa olevat. Terveellinen ruokavalio, tupakointi, alkoholin käyttämättömyys ja runsas käyttö, fyysinen passiivisuus ja lihavuus olivat yhteydessä huonompaan toimintakykyyn. Näiden tekijöiden sekä kroonisten sairauksien havaittiin vähentävän toimintakyvyn sosiodemografisia eroja tämä vika lause ei ehkä aukene kaikille. Toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen koheneminen tarkoittaa terveempiä elinvuosia tulevaisuuden eläkeikäisille. Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta väestöryhmittäiset erot ovat edelleen selkeät. Nämä erot yhdessä lisääntyvän lihavuuden ja alkoholinkäytön kanssa ovat haasteita kansanterveydelle .
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: toimintakyky
eläkeläiset
terveyskäyttäytyminen
ikääntyneet
trendit
eläkeikäinen väestö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record