NLP viestinnän lähestymistapana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12901
Title: NLP viestinnän lähestymistapana
Author: Malmelin, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2001-08-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12901
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään NLP:n eli neuro-lingvistisen ohjelmoinnin perusteita sekä viestintäkäsitystä suostuttelun näkökulmasta. Painopiste on keskinäis- ja pienryhmäviestinnässä. Tutkimuksen tarkoituksena on perustiedon tuottaminen NLP:stä viestinnän näkökulmasta. Tutkimuksessa kysytään, mitä NLP on ja mikä on sen viestintäkäsitys sekä millaisia suostuttelun keinoja NLP tuntee. Lähdekirjallisuutena on käytetty NLP:n uranuurtajien kirjallisuutta sekä kotimaisia perusteoksia ja soveltavia NLP-oppaita. Kirjoittajista useimmat ovat työskennelleet NLP:n perustajan Richard Bandlerin henkilökohtaisessa ohjauksessa, ja Bandler on kommentoinut ja ohjannut kirjojen syntyä. Käytetty kirjallisuus edustaa siksi hyvin koko NLP:tä. Kirjallisuutta on käytetty sekä lähteenä että analyysin kohteena. Työssä kartoitetaan NLP:n historiaa ja esitellään sen keskeiset tavoitteet. NLP:n suhdetta tieteeseen, teoriaan ja tutkimukseen pohditaan, ja NLP:n keskeisimpiä malleja ja näkemyksiä peilataan viestinnän teorioihin ja malleihin. Huomio on etenkin siinä, kuinka NLP täyttää suostuttelevan viestinnän kriteerit ja millaisia keinoja sen mallit antavat suostutteluun. Työn toinen puoli on omistettu NLP:n viestintäkäsitystä ohjaaville taustaoletuksille, arvoille ja asenteille ja niiden metaforille. Aineisto ja kysymykset ovat ohjanneet metodin valintaa ja aineiston käyttöä. Kuvailevaa ja vertailevaa otetta täydennetään mm. metaforien, retoriikan ja diskurssien analyysista tutuilla ajatuksilla. Aihetta pyritään käsittelemään systemaattisesti. Metafora-analyysin aineistona on käytetty NLP:n keskeisiä taustaoletuksia, jotka ovat olleet kaikkien kirjojen pohjana. Mallien esittelyssä pyritään läpileikkaukseen. Tutkimus osoittaa, että NLP:n viestinnällinen aines on runsasta, mutta se on teoreettisesti heikolla pohjalla. NLP:n mallien avulla voi luokitella viestintäprosessin eri osia, analysoida erilaisia suostuttelustrategioita ja myös tuottaa niitä. NLP:n järjestelmäteoreettinen tausta on vahva, mutta systeemiltä vaadittava alajärjestelmän muutosten siirtyminen myös muihin alajärjestelmiin ei NLP:ssä aina täyty. Viestintämallien ja väittämien selitysvoima on heikko, sillä ne eivät huomioi tarpeeksi eri muuttujia ja konteksteja. NLP:n käyttämät metaforat noudattelivat varsin konventionaalisia tapoja kuvata vuorovaikutusta ja havainnointia. Ne eivät erottaneet NLP:tä erityisesti muista suuntauksista eivätkä tuoneet radikaalisti uudenlaisia näkökulmia NLP:n kiinnostuksen kohteisiin. Metaforisointi tuntui jopa osin toimivan tarkoitustaan, asioiden havainnollistamista ja yksinkertaistamista, vastaan. Ihmisen ohjelmoitavuus on NLP:ssä lähinnä metafora, vaikka NLP ei sitä aina sellaisena käsittelekään. NLP:n keskeisistä taustaoletuksista nousi esiin merkittäviä paradokseja. Ongelman muodostaa myös NLP:n tapa esittää arvoväittämiä tieteellisinä väittäminä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): viestintä
ohjelmointi
NLP
suostuttelu
keskinäisviestintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record