Tradition jäljillä - Torresinsalmen alkuperäisasukkaiden maaoikeudet oikeusprosessissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12908
Title: Tradition jäljillä - Torresinsalmen alkuperäisasukkaiden maaoikeudet oikeusprosessissa
Author: Dammert, Anna
Contributor: University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology)
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman kohteena ovat alkuperäisasukkaiden maaoikeudet Australiassa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia intressejä Australian, ja erityisesti Torresinsalmen, alkuperäisasukkailla on osallistua maaoikeuksiin liittyvään oikeusprosessiin, ja minkälaisia merkityksiä oikeusprosessilla heille on. Kysymystä tarkastellaan oikeusprosessin, alkuperäisasukkaiden vaihtotalouden ja kansainvälisen vertailun konteksteissa. Näissä konteksteissa etsitään vastauksia kysymyksiin siitä, mitä merkityksiä oikeusprosessissa toimijat rakentavat, millaisessa suhteessa nämä merkitykset näyttäytyvät etnografisen aineiston valossa, sekä siitä, mitä yleisempiä päätelmiä oikeusprosessin merkityksestä voidaan tehdä kansainvälisen vertailun avulla. Relevantti aiempi tutkimus koostuu Australian, Torresinsalmen ja Melanesian alueen etnografioista, jotka tarkastelevat alkuperäisasukkaiden asemaa. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat pohjautuvat oikeusantropologiseen keskusteluun, joissa keskeisiä teemoja ovat muun muassa prosessuaalisuus, oikeusjärjestelmien vuorovaikutus ja merkitysten luominen. Toinen keskeinen antropologinen keskustelu, johon tämän tutkielman aihe sijoittuu, käsittelee kulttuurin jatkuvuuden ja tradition teemoja. Aineiston muodostavat Australian korkeimman oikeuden päätös ja sen perustelut, jotka koskevat tapausta Mabo vs. Queensland vuodelta 1992. Oikeuden päätösasiakirjan lisäksi hyödynnän antropologisia teoksia ja artikkeleita, jotka valaisevat Torresinsalmen alkuperäisyhteisöjen elämäntapaa ja historiaa. Näistä tärkeimmät ovat Jeremy Beckettin the Torres Strait Islanders: Custom and Colonialism sekä David Lawrencen Customary exchange across Torres Strait. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuusanalyysiä, jota on sovellettu antropologisten lähtökohtien mukaisesti niin, että analyysissä korostuu alkuperäisasukkaiden näkökulma. Tärkeimpiä johtopäätöksiä on se, että paikallisen kontekstin ulkopuolella käydystä oikeusprosessista tulee julkinen Torresinsalmen alkuperäisasukkaiden yhteisöllisen identiteetin ja kulttuurin osoitus, jonka merkitys liittyy maanomistuksen palauttamiseen, mutta myös yhteisön elinvoiman ilmentämiseen ja ottamiseen takaisin heidän itsensä haltuun. Samalla alkuperäisyhteisön jäsenten oikeusprosessiin osallistumisen muodot tuovat esille heidän historiakäsityksensä monitasoisuuden. Tässä merkityksessä alkuperäisyhteisön osallistuminen oikeusprosessiin asettaa myös kyseenalaiseksi liian kapeat oikeudelliset määritelmät, joiden perustana on lineaarinen historiakäsitys.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12908
Date: 2003-05-05
Subject: alkuperäiskansat - Australia
oikeusantropologia
pluralismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record