Lähiöelämää Länsiväylän varrella : tutkimus olarilaisten kotitalouksien ajankäytön jäsentymisestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12918
Title: Lähiöelämää Länsiväylän varrella : tutkimus olarilaisten kotitalouksien ajankäytön jäsentymisestä
Author: Britschgi, Virpi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-03-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12918
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitetään eri elämänvaiheissa olevien kotitalouksien ajankäyttöä ja liikkumisen roolia ajankäytön jäsentäjänä. Keskeisinä tarkastelun kohteina ovat kotitalouden jäsenten ajankäytön jakautuminen eri toimintoihin, toimiintojen sijoittuminen alueelliseen ja ajalliseen ulottuvuuteen (vuorokausi- ja viikkorytmit), kotitalouden jäsenten roolit ja yhteinen ajankäyttö. Ajankäyttöä ja liikkumista tarkastellaan rakenteellisten, sosiaalisten ja yksilöstä riippuvien tekijöiden muodostamassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa analysoidaan Espoon Olarin asukkaiden (10 vuotta täyttäneet) ajankäyttöä ja liikkumista yhden tutkimusviikon aikana. Aineisto kerättiin postitse, ja se koostuu 119 kotitalouden taustatietolomakkeista ja tutkimusviikon ja -päivän matka- ja ajankäyttöpäiväkidoista. Aineistosta keskiarvotarkastelujen perusteella poimittujen yhdeksän esimerkkikotitalouden ajankäyttöä kuvataan Torsten Hägerstrandin (1973 ja 1986) ideoita mukaillen aika-toimintakoordinaatistoissa. Lisäksi kotitalouksia vertaillaan toisiinsa keskiarvojen ja toimintojen variaatiota kuvaavien tunnuslukujen avulla. Tutkimuksen teoreettisena perustana ovat Karin Ekströmin (1995) ajatukset kotitalouden elämänvaiheen ja erilaisten päätöksentekokäytäntöjen vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen. Toimintojen tarkastelun perustana ovat Dagfinn Åsin (1978) toimintojen ajalliseen sitovuuteen perustuvasta toimintaluokituksesta ja Peter Stopherin (1996) toimintojen velvoittavuuden tai valinnaisuuden astetta koskevista määritelmistä johdetut toimintojen luokitukset. Kotitalouksia vertaillaan sen mukaan, kuinka suuri osa niiden ajasta kuluu reproduktioon, produktioon, arjen hallintaan ja omaan aikaan. Lopuksi kotitalouksien ajankäytön rakenteita tarkastellaan Ekströmin esittämän moderni perhe-perinteinen perhe -jaottelun avulla, ja tarkastelun perusteella esimerkkikotitaloudet jaetaan modernisti ja perinteisesti käyttäytyviin. Tutkimuksessa hahmotellaan yhtymäkohtia tuoreimpaan ihmisten liikkumista ja ajankäyttöä koskevaan tutkimukseen, perinteisiin ajankäyttötutkimuksiin (esim. Tilastokeskus), suomalaiseen lähiötutkimukseen ja kulutustutkimukseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lähiöt
asuminen
liikkuminen
ajankäyttö
elämäntilanne
kotitaloudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record