Lähiöelämää Länsiväylän varrella : tutkimus olarilaisten kotitalouksien ajankäytön jäsentymisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Britschgi, Virpi
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:02:48Z
dc.date.available 2009-09-08T10:02:48Z
dc.date.issued 2000-03-08 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12918
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitetään eri elämänvaiheissa olevien kotitalouksien ajankäyttöä ja liikkumisen roolia ajankäytön jäsentäjänä. Keskeisinä tarkastelun kohteina ovat kotitalouden jäsenten ajankäytön jakautuminen eri toimintoihin, toimiintojen sijoittuminen alueelliseen ja ajalliseen ulottuvuuteen (vuorokausi- ja viikkorytmit), kotitalouden jäsenten roolit ja yhteinen ajankäyttö. Ajankäyttöä ja liikkumista tarkastellaan rakenteellisten, sosiaalisten ja yksilöstä riippuvien tekijöiden muodostamassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa analysoidaan Espoon Olarin asukkaiden (10 vuotta täyttäneet) ajankäyttöä ja liikkumista yhden tutkimusviikon aikana. Aineisto kerättiin postitse, ja se koostuu 119 kotitalouden taustatietolomakkeista ja tutkimusviikon ja -päivän matka- ja ajankäyttöpäiväkidoista. Aineistosta keskiarvotarkastelujen perusteella poimittujen yhdeksän esimerkkikotitalouden ajankäyttöä kuvataan Torsten Hägerstrandin (1973 ja 1986) ideoita mukaillen aika-toimintakoordinaatistoissa. Lisäksi kotitalouksia vertaillaan toisiinsa keskiarvojen ja toimintojen variaatiota kuvaavien tunnuslukujen avulla. Tutkimuksen teoreettisena perustana ovat Karin Ekströmin (1995) ajatukset kotitalouden elämänvaiheen ja erilaisten päätöksentekokäytäntöjen vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen. Toimintojen tarkastelun perustana ovat Dagfinn Åsin (1978) toimintojen ajalliseen sitovuuteen perustuvasta toimintaluokituksesta ja Peter Stopherin (1996) toimintojen velvoittavuuden tai valinnaisuuden astetta koskevista määritelmistä johdetut toimintojen luokitukset. Kotitalouksia vertaillaan sen mukaan, kuinka suuri osa niiden ajasta kuluu reproduktioon, produktioon, arjen hallintaan ja omaan aikaan. Lopuksi kotitalouksien ajankäytön rakenteita tarkastellaan Ekströmin esittämän moderni perhe-perinteinen perhe -jaottelun avulla, ja tarkastelun perusteella esimerkkikotitaloudet jaetaan modernisti ja perinteisesti käyttäytyviin. Tutkimuksessa hahmotellaan yhtymäkohtia tuoreimpaan ihmisten liikkumista ja ajankäyttöä koskevaan tutkimukseen, perinteisiin ajankäyttötutkimuksiin (esim. Tilastokeskus), suomalaiseen lähiötutkimukseen ja kulutustutkimukseen. en
dc.language.iso fi en
dc.subject lähiöt - asuminen - liikkuminen en
dc.subject ajankäyttö - elämäntilanne - kotitaloudet en
dc.title Lähiöelämää Länsiväylän varrella : tutkimus olarilaisten kotitalouksien ajankäytön jäsentymisestä en
dc.identifier.laitoskoodi 705 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record