Helsingin ympäristöpoliittinen lähialueyhteistyö

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12931
Titel: Helsingin ympäristöpoliittinen lähialueyhteistyö
Författare: Merikoski, Niina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2004-11-08
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12931
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkielmassa selvitetään, miten Helsingin ympäristöpoliittisen lähialueyhteistyön agenda on rakentunut. Lähialueyhteistyö on yksi Helsingin kansainvälisen ympäristöpolitiikan osa-alueista. Siihen kuuluvat myös pohjoismainen yhteistyö, EU-yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa. Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastellaan ympäristön politisoitumista ja paikallista ympäristöhallintoa sekä kuntien että kaupunkien osalta. Teoreettisena viitekehyksenä toimii ekologisen modernisaation teoria, joka on ympäristöpolitiikan hallitsevaksi malliksi noussut näkökulma. Empiirinen aineisto koostuu haastatteluista, joka on kerätty haastattelemalla kuutta Helsingin ympäristöhallinnon lähialueyhteistyön toimijaa. Lisäksi aineisto koostuu lukuisista asiakirjoista, kuten lähialueyhteistyöhön liittyvien instituutioiden vuosikertomuksista sekä yhteistyökaupunkien kanssa tehdyistä sopimuksista. Aineiston analyysi etenee kronologisesti ja lähialueyhteistyön agendan kehittymistä on kuvattu poliittisen syklin mallia apuna käyttäen. Helsingin lähialueyhteistyö käynnistyi Neuvostoliiton hajottua ja Baltian maiden itsenäistyttyä. Yhteistyön painopisteenä on ympäristönsuojelu ja sen suurimpina yhteistyöhankkeina on ollut sekä Tallinnan että Pietarin jätevesien puhdistaminen ennen niiden laskemista Suomenlahteen. Helsingin tärkeimpänä tavoitteena on ollut tukea Pietarin ja Tallinnan ympäristöhallintoja, parantaa ympäristöpolitiikan statusta kohdekaupungeissa niin, että paikallinen ympäristöhallinto voisi alkaa toimia itsenäisesti. Tämä ympäristöpoliittisen kehityksen voidaan katsoa olevan osa ekologisen modernisaation prosessia. Ekomodernisaatio tässä tutkimuksessa on edennyt tiettyinä vaiheina, joita analyysini perusteella ovat yhteistyön alku-, läpimurto- ja vakiintumisvaihe.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ympäristöpoliitiikka
ekologinen modernisaatio
kaupunkiympäristöpoliitikka
Helsinki


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.54Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post