Helsingin ympäristöpoliittinen lähialueyhteistyö

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Merikoski, Niina
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:03:00Z
dc.date.available 2009-09-08T10:03:00Z
dc.date.issued 2004-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12931
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa selvitetään, miten Helsingin ympäristöpoliittisen lähialueyhteistyön agenda on rakentunut. Lähialueyhteistyö on yksi Helsingin kansainvälisen ympäristöpolitiikan osa-alueista. Siihen kuuluvat myös pohjoismainen yhteistyö, EU-yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa. Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastellaan ympäristön politisoitumista ja paikallista ympäristöhallintoa sekä kuntien että kaupunkien osalta. Teoreettisena viitekehyksenä toimii ekologisen modernisaation teoria, joka on ympäristöpolitiikan hallitsevaksi malliksi noussut näkökulma. Empiirinen aineisto koostuu haastatteluista, joka on kerätty haastattelemalla kuutta Helsingin ympäristöhallinnon lähialueyhteistyön toimijaa. Lisäksi aineisto koostuu lukuisista asiakirjoista, kuten lähialueyhteistyöhön liittyvien instituutioiden vuosikertomuksista sekä yhteistyökaupunkien kanssa tehdyistä sopimuksista. Aineiston analyysi etenee kronologisesti ja lähialueyhteistyön agendan kehittymistä on kuvattu poliittisen syklin mallia apuna käyttäen. Helsingin lähialueyhteistyö käynnistyi Neuvostoliiton hajottua ja Baltian maiden itsenäistyttyä. Yhteistyön painopisteenä on ympäristönsuojelu ja sen suurimpina yhteistyöhankkeina on ollut sekä Tallinnan että Pietarin jätevesien puhdistaminen ennen niiden laskemista Suomenlahteen. Helsingin tärkeimpänä tavoitteena on ollut tukea Pietarin ja Tallinnan ympäristöhallintoja, parantaa ympäristöpolitiikan statusta kohdekaupungeissa niin, että paikallinen ympäristöhallinto voisi alkaa toimia itsenäisesti. Tämä ympäristöpoliittisen kehityksen voidaan katsoa olevan osa ekologisen modernisaation prosessia. Ekomodernisaatio tässä tutkimuksessa on edennyt tiettyinä vaiheina, joita analyysini perusteella ovat yhteistyön alku-, läpimurto- ja vakiintumisvaihe. en
dc.language.iso fi
dc.subject ympäristöpoliitiikka fi
dc.subject ekologinen modernisaatio fi
dc.subject kaupunkiympäristöpoliitikka fi
dc.subject Helsinki fi
dc.title Helsingin ympäristöpoliittinen lähialueyhteistyö fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record